inwentaryzacja w magazynie Program magazynowy WMS.net

Program do magazynowania

Udostępniany w chmurze prywatnej program do magazynowania naszej firmy może być także zainstalowany na serwerach użytkownika. Uruchamia się go przez przeglądarkę Internetową lub za pomocą kolektorów danych działających pod kontrolą systememu Android.

Systemy ERP skupiają się na ewidencji ilościowej wartościowej magazynowanych towarów w ujęciu księgowym. Z tego punktu widzenia program do magazynu ma zadanie rozliczyć księgowo ilość i wartość zmagazynowanych dóbr.

Program do magazynu wspiera obszary logistyki magazynowej i uzupełnia jej potrzeby. Gdy jest zintegrowany z systemem ERP usprawnia działanie firmy.

Rozwiązania klasy ERP najczęściej niezbyt dobrze wspierają rzeczywiste działania logistyczne mające miejsce w magazynach. Zwykle nie rozwiązują problemów związanych z miejscami składowania, numerów partii czy terminów (dat ważności).

Od 2008 roku program od SoftwareStudio ma możliwość integracji najważniejszymi systemami ERP.

Usługi logistyczne

W firmach logistycznych pojawia się także potrzeba wyceny usług magazynowych w celu obciążenia klienta fakturą za takie usługi. Odpowiedzią na takie zapotrzebowania jest system klasy WMS obsługujący magazyn wysokiego składowania.

Program do magazynowania to wydajna platforma wykorzystująca technologie IIS, SQL Server. Posiada on zaawansowane algorytmy zarządzania, dyspozycje przydzielone pracownikom oraz monitorowanie stanu i czasu realizacji zleceń. Najważniejsze cechy programu do magazynowania:

  • wsparcie podczas przyjmowania i lokalizacji towarów w miejscach składowania;
  • ułatwia, przyśpiesza operacje związane z realizacją zleceń wydawania i inwentaryzowania.

Program do magazynowania

Magazynier
Oprogramowanie magazynowe, systemy i aplikacje zarządzania magazynami. Android oraz magazyn on-line.