aplikacja magazynowa android Aplikacja magazynowa Android

Aplikacja magazynowa Android

Nowoczesna aplikacja magazynowa dostępna jest na kolektory z systemem Android oraz z dowolnego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę Internetową.

Programy do magazynowania towarów oferują moduły są terminale z czytnikami kodów kreskowych z systemem Android. Nowoczesny system magazynowy obejmuje rozwiązania działające nie tylko bezpośrednio w magazynie, ale dostarcza informacji przez Internet wszystkim współpracującym kontrahentom. Systemy magazynowe można uruchamiać na kolektorach danych Android oraz za pomocą przeglądarki Internetowej.

Magazynowa aplikacja ANDROID

Moduł magazynowy Studio Magazyn WMS .net przeznaczony jest do ewidencji ilościowo wartościowej w magazynie wydzielonym jako magazyn wysokiego składowania. Oprogramowanie magazynowe Android WMS może być uruchamiane na tabletach lub specjalnych terminalach firmy ZEBRA.

Gospodarka magazynowa polega przede wszystkim na: właściwym przyjmowaniu, przechowywaniu i wydawaniu materiałów na podstawie obowiązujących w danej jednostce dowodów obrotu materiałowego pełnym zabezpieczeniu materiałów przyjętych do magazynu przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Każda z tych czynności traktowana jako usługa dodana może być ewidencjonowana nie tylko jako oddzielne zapisy w rejestrze usługa (operacji magazynowych). Więc także w powiązaniu z dokumentami przyjęcia do magazynu i wydania z magazynu, a więc bezpośrednio odnoszące się do określonego kontrahenta. Za pomocą aplikacji magazynowa Android możemy kontrolować ilość i jakość asortymentu, który przyjmujemy do magazynu. Kontrolę wykonujemy pod kątem zgodności dostawy z dokonanym wcześniej zamówieniem.

Kolektor danych

Najwyższej klasy kolektor danych firmy ZEBRA (dawniej Motorola) przystosowany do zaawansowanej pracy w warunkach magazynowych lub w przemyśle. Szeroki zakres funkcjonalności umożliwia dostosowanie urządzenia do wysokich wymagań użytkownika. W magazynach znajdują zastosowanie różne wersje urządzeń klasy KOLEKTOR DANYCH.

Aplikacja magazynowa Android pozwala korzystać z modułów z system Windows CE, Windows Mobile lub Android. Moduły magazynowe pracują wyłącznie jako terminale radiowe po WiFi – praca urządzenia zawsze OnLine. Dlatego przyjęcie towaru do magazynu przewidziane w rejestracji przyjęcia dokumenty: awizo przyjęcia, dokument PZ bufor, dokument Pz, zmiana lokalizacji przesuniecie palet. Podstawą do drukowania są dokumenty zleceń przyjęcia do magazynu z produkcji. Dokument przyjęcia towaru do magazynu PZ jest dokumentem magazynowym potwierdzającym przyjęcie do magazynu materiałów czy towarów od kontrahenta z zewnątrz, czyli innego podmiotu gospodarczego.

Magazynier
Oprogramowanie magazynowe, systemy i aplikacje zarządzania magazynami. Android oraz magazyn on-line.