program magazynowy System WMS

System do obsługi magazynów

W ofercie SoftwareStudio znajduje się system do obsługi magazynów.

Z punktu widzenia klienta dodatkowym atutem wyboru usługodawcy jest nowoczesny i sprawny system informatyczny. Z tym że preferuje się rozwiązania pozwalające na zdalny przez Internet dostęp do modułu klienta. System do obsługi magazynów

Kolektor magazynowy serii MC3000 jest małym, lekkim, półprzemysłowym komputerem przenośnym, doskonale ułatwiającym pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych. Znajduje zarówno zastosowanie w magazynach firm handlowych jak i produkcyjnych.

Wydanie z magazynu realizuje się w ciągu jednej zmiany. Prosty program magazynowy WMS.net nastawiony jest na precyzyjną ewidencję ruchów w magazynie. Począwszy od przyjęcia, poprzez składowanie, zmiany lokalizacji (zmiana położenia w magazynie), kompletację i wysyłkę (wydanie z magazynu).

system do obsługi magazynów

System do obsługi magazynów

Obsługa magazynu

Pierwszym krokiem przyjęcia do magazynu jest podanie numeru nośnika który ma zostać przyjęty, czyli skanowanie numeru nośnika z karty paletowej. W górnej części okna ekranu wyświetla się informacja – numer nośnika oraz miejsce położenia jakie zostało zadysponowane przez pracownika biura. Jest to informacja wskazanie (polecenie) dla magazyniera, gdzie należy składować daną paletę.

Magazynier zawozi daną paletę na wskazaną lokalizację, albo też inną w zależności od uprawnień. Potwierdza fakt jej składowania poprzez zeskanowanie miejsca składowania. Jeżeli etykieta jest nieczytelna, to może wpisać miejsce adresowe z klawiatury. W przypadku podanie tylko rzędu i kolumny program wyświetla dostępne miejsca dotyczące poziomu składowania. Opcja związana jest z funkcja potwierdzania przyjęcia do magazynu na podstawie dokumentów Pz zarejestrowanych przez pracowników biura za pomocą programu.

Pierwszym krokiem przyjęcia do magazynu jest podanie numeru nośnika który ma zostać przyjęty, czyli skanowanie numeru nośnika z karty paletowej. W górnej części okna ekranu wyświetlana jest informacja – numer nośnika, a także miejsce położenia jakie zostało zadysponowane przez pracownika biura. Jest to informacja wskazanie, czyli polecenie dla magazyniera, gdzie należy składować daną paletę.

Magazynier zawozi daną paletę na wskazaną lokalizację, albo też inną w zależności od uprawnień. Potwierdza fakt jej składowania poprzez zeskanowanie miejsca składowania. Jeżeli etykieta jest nieczytelna to może wpisać miejsce adresowe z klawiatury. W przypadku podanie tylko rzędu, a także kolumny program wyświetla dostępne miejsca dotyczące poziomu składowania.

System magazynowy

Nowoczesny system do obsługi magazynu dostępny jest na kolektory z systemem Android oraz z dowolnego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę Internetową. Zmiana lokalizacji Zl zapisanego na podstawie dokumentu Wz bufor. Dokument zmiany lokalizacji zwiera informacje o paletach towaru, które zostają przeniesione do strefy przyrampowej (numer nośnika, lokalizacja). Interfejs programu oferowanego przez software studio jest przejrzysty i intuicyjny. Asp net jest częścią platformy net aby móc korzystać z aplikacji do obsługi magazynu, należy mieć odpowiednią ilość dostępnego miejsca na dysku jakiegoś serwera www, na którym umieścimy naszą aplikację świadczącą usługi poprzez internet.

Jedyne, co jest potrzebne, do wykorzystywania tej technologii, jest internetowy adres usługi, oraz nazwy metod przez nią udostępnianych. Koszty gospodarki magazynowej można ściąć nawet o 20-30 procent, nie tracąc przy tym na jakości obsługi, szybkości dystrybucji towarów lub na bezpieczeństwie składowanych produktów. Program magazynowy do obsługi magazynu wysokiego składowania można zintegrować z systemem Sage Symfonia ERP poprzez wymianę kluczowych informacji na zasadzie Online lub Offline.

W początkowym etapie wybiera się kierowników projektu i powołuje się zespoły robocze, przewidziane do realizacji wdrożenia po stronie klienta i firmy SoftwareStudio. Pojęcie sumy cząstkowe dotyczy nie tylko procedury tworzenia sum , ale można także obliczać wartości minimalne, maksymalne lub średnią dla danych danej kolumny. Dobrze przeprowadzone wdrożenie systemu WMS to takie, z którego jest przede wszystkim zadowolony klient, ponieważ zrealizowano cele biznesowe oraz projektowe.

Komunikacja z programem magazynowym
Komunikacja z programem magazynowym

Komunikacja z programem magazynowym użytkownika z odbywa się wielowariantowo, tzn. tę samą czynność można wykonać w różny sposób.Generalnie możliwa jest obsługa systemu przy pomocy myszk…

Transakcje
Transakcje

Za pomocą MENU program magazynowy pozwala wywoływać, czyli uruchamiać odpowiednie elementy systemu zwane transakcjami. Transakcje w tym rozumieniu jest dowolne wywołanie elementy stanowiące sk…

Wagi paletowe
Wagi paletowe

SoftwareStudio Sp. z o.o. wybiera z dostępnych na rynku urządzeń wspierających pracę magazynu najlepsze, a także prawdzone rozwiązania. Dlatego polecamy naszym klientom moduł doważenia palet…

Magazynier
Oprogramowanie magazynowe, systemy i aplikacje zarządzania magazynami. Android oraz magazyn on-line.