Przyjęcie do magazynu

przyjęcie-do-magazynu Oprogramowanie WMS

Dokumenty magazynowe – przyjęcie do magazynu
Ruchy w magazynie ewidencjonowane są za pomocą dokumentów:
1. Przyjęcia zewnętrznego, czyli Pz,
2. Wydania zewnętrznego, czyli Wz,
3. Zmiany lokalizacji, czyli Zl,
4. Rozchodu wewnętrznego, czyli Rw,
5. Przychodu wewnętrznego, czyli Pw.

PRZYJĘCIE DO MAGAZYNU.

Przyjęcie do magazynu w programie magazynowym ewidencjonowane jest za pomocą dokumentów PZ, a także PW

Dokumenty Rw, a także Pw dotyczą przesunięcia towaru do strefy kompletacji.

Przyjęcie towaru do magazynu
Przewidziane w rejestracji przyjęcia dokumenty:
1. Awizo przyjęcia Ap,
2. Dokument Pz bufor,
3. Dokument Pz,
4. Zmiana lokalizacji – przesuniecie palet ze strefy przyrampowej do strefy składowania

Awizo przyjęcia Ap
Kontrahent zewnętrzny może zapisać w programie za pomocą modułu internetowgo awizo przyjęcia traktowane, jako zlecenie przyjęcia towaru. Informacje z awizo przepisuje się do dokumentu Pz bufor. W awizo zapisane zostają informacje: ;

 • dane kontrahenta – zapis automatyczny, ;
 • data rejestracji dokumentu, którą proponuje się automatycznie jako bieżąca data systemowa. Daty nie modyfikuje się ;
 • termin przyjęcia towaru, ;
 • rodzaj towaru, ;
 • ilość przyjmowanego towaru, towaru na palecie, a także w kartonie, ;
 • rodzaj palety – domyślnie proponuje się paleta Euro o wymiarach 80x120x170, użytkownik może ze skorowidza wybrać inny rodzaj palety. W polu zapisuje się określony w programie kod palety. ;
 • data ważności, jeśli dla towaru wymaga się informacji, ;
 • partia towaru, jeśli dla towaru wymaga się informacji.

   

Dokument Pz bufor


Dokument Pz bufor można dopisać:

 1. Na podstawie awizo przyjęcia dopisanego w programie przez kontrahenta zewnętrznego,
 2. przez pracownika firmy Solar na podstawie zgłoszenia kontrahenta lub po dostarczeniu towaru, dla którego nie było zlecenia przyjęcia na podstawie dokumentu w formie papierowej,
 3. dokumenty mogą być zapisywane w programie na podstawie dokumentu dostarczonego przez kontrahenta w formie elektronicznej. Taki sposób zapisania dokumentu wymaga uzyskania od kontrahenta szczegółowej specyfikacji pliku wymiany danych.

W dokumencie Pz bufor zapisuje się tają informacje:

 • dane kontrahenta – zapis automatyczny, ;
 • data rejestracji dokumentu, którą proponuje się automatycznie jako bieżąca data systemowa. Daty nie modyfikuje się, ;
 • rodzaj towaru,
 • ilość przyjmowanego towaru, towaru na palecie, w kartonie, ;
 • rodzaj palety – domyślnie proponowana jest paleta Euro o wymiarach 80x120x170, użytkownik może ze skorowidza wybrać inny rodzaj palety. W polu zapisany zostaje kod palety zdefiniowany w programie. Pole obsługiwane przez skorowidz. ;
 • data ważności, jeśli dla towaru wymagana jest informacja, ;
 • partia towaru, jeśli dla towaru wymagana jest informacja.

  W strefie przyrampowej dostawa jest kontrolowana ilościowo, a także jakościowo. Po stwierdzeniu zgodności dostawy z dokumentem Pz bufor, sprawdzane są informacje zapisane w pozycjach dokumentu. Dla każdego towaru powinna być zdefiniowana ilość towaru na palecie jak również ilość towaru w kartonie. Informacje są niezbędne dla zapisania dokumentu Pz zawierającego przyjęcie palet.W dokumencie Pz bufor mogą zostać podane informacje:

 • data ważności towaru,
 • partia, czyli seria towaru. Informacje nie są obowiązkowe dla każdego towaru. W dokumencie Pz bufor można zapisać priorytet realizacji. Uprawnienia do zapisania priorytetu mają użytkownicy grupy uprawnień BIURO. Zatwierdzenie dokumentu Pz bufor automatycznie zapisuje dokument Pz.

Dokument Pz

 • Dokument Pz zapisuje się po zatwierdzeniu dokumentu Pz bufor. Dla każdej palety zapisuje się odrębna pozycja dokumentu. Automatycznie nadaje się numery nośników, czyli palet. W pozycjach dokumentów, dla palet użytkownik może zapisać numer nośnika kontrahenta. Dla dokumentu Pz magazynier może zapisać jeden z dokumentów:
 • Dokument zmiany lokalizacji – przeniesienia palet ze strefy przyrampowej do strefy składowania
 • Dokument Wz bufor – dotyczy wydania towaru ze strefy przyrampowej.
  W dokumencie Pz zapisuje się informacja o typie dokumentu pochodnego – Zl – zmiana lokalizacji lub Wz – dokument Wz.  

Zmiana lokalizacji Zl

 • Dokument jest zapisywany na podstawie dokumentu Pz. Dla każdej palety zapisywana jest odrębna pozycja dokumentu. Numery palet, czyli nośników nadaje się automatycznie wg przyjętego algorytmu. W dokumencie zapisuje się docelowe lokalizacje palet. Zasady lokacji palet:
 • palety są lokowane na domyślnym regale zdefiniowanym dla kontrahenta,
 • palety lokuje się w miejscach składowania najbliższych lokalizacjom, w których już składuje się towar danego kontrahenta. Dla pozycji dokumentu (palet) drukuje się etykiety nośników. Wydruk etykiet nośników można wykonać dla całego dokumentu, albo też wybranej pozycji (palety). Wzór wydruku etykiety nośnika należy ustalić w trakcie wdrożenia. Uprawniony użytkownik może zmienić docelowe miejsce składowania przed zatwierdzeniem dokumentu.

Przyjęcie towaru do magazynu

Przebieg procesu rozpoczyna się od odbioru, a także przyjęcia towaru. Przychód do magazynu może nastąpić jako dostawa z zewnątrz bądź z wewnątrz przedsiębiorstwa. Dokumenty oznaczone symbolami Pz, PI, a także Zz odnoszą się do dostaw z zewnątrz. Przyjęcie polega na skontrolowaniu strony formalnej tj. zgodności dostawy z zamówieniem, wystawieniu dowodu przychodu. Pz przyjęcie towaru z zewnątrz od dostawcy krajowego
PI przyjęcie towaru z zewnątrz od dostawcy zagranicznego Zz korekta do przyjęcia Pz

Komunikacja z programem magazynowym
Komunikacja z programem magazynowym

Transakcje
Transakcje

Wagi paletowe
Wagi paletowe

Magazynier
Oprogramowanie magazynowe, systemy i aplikacje zarządzania magazynami. Android oraz magazyn on-line.
1 KOMENTARZ
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych - Program Magazynowy

  […] Pierwszym krokiem przyjęcia do magazynu jest podanie numeru nośnika który ma zostać przyjęty (skanowanie numeru nośnika z karty paletowej), w górnej części okna ekranu wyświetlana jest informacja – numer nośnika oraz miejsce położenia jakie zostało zadysponowane przez pracownika biura. Jest to informacja wskazanie (polecenie) dla magazyniera, gdzie należy składować daną paletę. Magazynier zawozi daną paletę na wskazaną lokalizację lub inną w zależności od uprawnień i potwierdza fakt jej składowania poprzez zeskanowanie miejsca składowania. Jeżeli etykieta jest nieczytelna to może wpisać miejsce adresowe z klawiatury, w przypadku podania tylko rzędu i kolumny program wyświetla dostępne miejsca dotyczące poziomu składowania. Opcja związana jest z funkcją potwierdzania przyjęcia do magazynu na podstawie dokumentów PZ zarejestrowanych przez pracowników biura za pomocą programu. PRZYJĘCIE DO MAGAZYNU ZA POMOCĄ TERMINALA RADIOWEGO Z WINDOWS MOBILE […]

Komentowanie zostało wyłączone.