Program Magazynowy

Cechą charakterystyczną nowoczesnych programów magazynowych jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych. Taki właśnie jest WMS.net, czyli system firmy SoftwareStudio.

Aplikacja Magazyn WMS.net jest to oprogramowanie klasy WMS (Warehouse Management System), stanowi kompleksowe rozwiązanie informatyczne (oprogramowanie, urządzenia, usługi i serwis) pozwalające na zarządzanie ruchem produktów na magazynie oraz optymalizujące wykorzystanie przestrzeni magazynowej.

Android
oprogramowanie magazynowe

Kiedyś w magazynie dominowały programy Windows CE, Windows Mobile. Jednak do 2017 roku postawiliśmy na magazyn z kolektorami Android. Dzisiaj to już nie nowoczesność, WMS Android oprogramowanie magazynowe to standard. Zarówno na kolektorach jak i tabletach czy wózkach widłowych.

Program do magazynuOprogramowanie WMS
Android<br />oprogramowanie magazynowe
Oprogramowanie magazynowe

Oprogramowanie magazynowe

Cechą charakterystyczną nowoczesnego oprogramowania magazynowego jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych. W szczególności rozwiązań internetowych do pracy OnLine, oraz mobilnych terminali mobilnych. Oferowane przez nas oprogramowanie magazynowe to zaawansowane technologicznie i rozbudowane funkcjonalnie oprogramowanie.

Program do prowadzenia magazynuOprogramowanie magazynowe

Program magazynowy

Większość nowoczesnych programów magazynowych jest integrowana z systemami klasy ERP lub MRPII. Oczywiście taki program magazynowy może działać samodzielnie i jest wtedy w pełni wystarczalny. Integracja oprogramowania magazynowego z wewnętrznym systemem ERP firm może jednak poszerzyć go o dodatkowe funkcjonalności i polepszyć przepływ informacji z magazynu do innych systemów informatycznych w firmie.

Program magazynowyPogram do prowadzenia magazynu
Program magazynowy
System magazynowy

System magazynowy

W programie magazynowym zastosowano nowoczesny dostęp do bazy danych.  W połączeniu z umiejętnym wykorzystaniem atutów system magazynowy udostępnia szybki i niezawodny dostęp do danych z dowolnego urządzenia. Szczególnie za pomocą mobilnych komputerów (kolektory danych).

WMS systemsystem magazynowy

System WMS

Oprogramowanie magazynowe informuje w jakich miejscach składowania znajduje się towar. Zwykle są to regały wysokiego składowania i miejsca odkładcze na podłodze. System WMS jest więc niezastąpiony w kontroli miejsc składowania.

System WMSMagazynowy system informatyczny
System WMS
Awizacje dostaw

Awizacje dostaw

Sprawna obsługa magazynu to także zapanowanie nad dostawami i wysyłkami. Duży ruch samochodów do magazynu powoduje kolejki. Stanie w kolejce jest frustrujące dla kierowców i przewoźników. Oprogramowanie magazynowe dostarcza moduł awizacji transportów do magazynów.

System awizacyjny

Magazyn online

Oprogramowanie magazynowe służy koordynowaniu prac magazynowych, i jest to wysoce wyspecjalizowane system usprawniające wszystkie procesy zachodzące w magazynach. Mają one duże znaczenie przede wszystkim dla operatorów (usługodawców) logistycznych. Obsługują oni w swoich magazynach i terminalach codziennie dużą liczbę zróżnicowanych przesyłek. Przesyłki pochodzą od wielu nadawców i kierowanych do wielu odbiorców. Dlatego magazyny logistyczne potrzebują aplikacji działającej jako magazyn online.

Cloud WMSProgram magazynowy online
Magazyn online

Program magazynowy WMS.net

SoftwareStudio opracowało unikalny program magazynowy WMS.net, który cechują nowoczesne rozwiązania informatyczne. Dokładamy starań, aby nasz program magazynowy WMS.net  był w pełni funkcjonalny i spełniał oczekiwania wymagających użytkowników. Istnieją systemy magazynowe stworzone do wspomagania decyzji związanych z wyborem miejsc w magazynie, ale nie są to systemy wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji. WMS.net to zaawansowany system obsługi logistycznej, umożliwiający prowadzenie profesjonalnej gospodarki magazynowej niezależnie od posiadanego systemu zarządzania sprzedażą. Dlatego, że może być zintegrowany z innymi programami możliwe jest zachowanie dotychczasowych programów obsługujących inne obszary firmy i skupienie się na dedykowanych rozwiązaniach logistycznych. Aplikacja WMS dostępna przez aktualną przeglądarkę internetową, nie wymaga instalowania programu na stacjach roboczych. Program może być używany na urządzeniach z systemem operacyjnym Windows, Android oraz iOS.

Android

Aplikacja natywna instalowana na urządzeniach z systemem Android, np. kolektory, terminale lub smartfon. Praca ma module WMS Android jest wykorzystywana przez magazynierów do szybkiej ewidencji za pomocą kodów kreskowych i tagów RFID.

Apple

Aplikacja działa w przeglądarce internetowej, dlatego można ją uruchamiać na dowolnym urządzeniu w standardzie HTML5, CSS3 i JavaScript. Cecha ta pozwala użytkownikom komputerów Apple korzystać z programu magazynowego.

www

Platforma www pozwala na dostęp do danych z dowolnego miejsca na świecie. Zapewnia standard pracy zdalnej oraz panel klienta.

Kartoteki w programie magazynowym

Kartoteki w programie magazynowym

Na każdą z kartoteki może zostać nałożona rewizja zmian, która spowoduje, że przy każdej edycji pozycji kartotek użytkownik zobligowany jest do podania przyczyny w formie opisowej.

Asortymentowe

Prowadzenie stanów magazynowych online. Podgląd stanów ogólnych, stanów szczegółowych. Możliwość importu z pliku XLS, możliwość eksportu do pliku xls. Dostęp do historii zmian, powiązanych z pozycją kartoteki dokumentów magazynowych oraz obrotów

Kontrahenci

Możliwość komunikacji SMS/e-mail, na żądanie użytkownika lub automatycznie. Import z pliku XLS, możliwość eksportu do pliku xls. Dostęp do historii zmian, powiązanych z pozycją kartoteki dokumentów magazynowych oraz obrotów.

Przewoźnicy

Możliwość komunikacji SMS/e-mail, na żądanie użytkownika lub automatycznie. Ponadto importy z pliku XLS, możliwość eksportu do pliku xls. Dostęp do historii zmian, powiązanych z pozycją kartoteki dokumentów magazynowych.

Pracownicy

Przede wszystkim komunikacja SMS/e-mail, na żądanie użytkownika lub automatycznie. Możliwość importu z pliku XLS, możliwość eksportu do pliku xls. Ponadto dostęp do historii zmian, powiązanych z pozycją kartoteki realizowanych dokumentów magazynowych. Dostęp do usług realizowanych przez wybranego pracownika.

Lokalizacje

Prowadzenie stanów magazynowych online. Podgląd stanów ogólnych, stanów szczegółowych. Możliwość importu z pliku XLS, możliwość eksportu do pliku xls. Istnieje możliwość szybkiego wyczyszczenia lokalizacji w formie dopisania dokumentu rozchodowego na cały asortyment znajdujący się w wybranej lokalizacji. Możesz korygować stan wybranej lokalizacji przez wyczyszczenie stanów magazynowych w danej lokalizacji. W programie dostępne jest polecenie pozwalające na podjęcie decyzji o wydaniu towaru ze stanu zaznaczonej wcześniej lokalizacji. W tle wygenerowany zostanie dokument rozchodowy RW.

Palety

Prowadzenie stanów magazynowych nośników online. Szybki dostęp do zestawienia rotacji palet z wyszczególnieniem numerów dokumentów magazynowych.

Usługi

Zarządzanie definiowaniem kosztów usług przypisywanych do kontrahentów.

Słowniki i skorowidze

Administrowanie z poziomu programu przez określonych użytkowników, jak i z poziomu panelu Administratora. Określeni użytkownicy lub grupy użytkowników mogą administrować danymi udostępnionych słowników.

Dokumenty magazynowe

Dokumenty magazynowe

Dla każdego z opisanych poniżej rodzajów dokumentów dostępne są wydruki. Każdy dokument może zostać zapisany do Bufora, który uniemożliwia realizację, poza PZB i WZB. W przypadku wymienionych dokumentów zatwierdzić można je z poziomu aplikacji web lub aplikacji mobilnej.

Dla każdego dokumentu magazynowego mogą być rejestrowane usługi dodatkowe np. przepakowanie, zmiana podkładu paletowego. Usługi zapisane w określonym przedziale czasowym zostaną zliczone w momencie generowania dokumentów rozliczeń przez użytkownika programu.

Online dostępne są podglądy stanu realizacji zleceń przyjęcia oraz wydania.

Ulubione

Możliwość definiowania szybkiego dostępu do najczęściej używanych funkcjonalności w sekcji Magazyn.

Zestawienia

Dodatkowa forma dostępu do podglądu dokumentów magazynowych, które domyślnie pogrupowane są według typów i dat.

Przyjęcia

Zlecenia przyjęcia do magazynu (awizo dostaw). Mogą być realizowane przez więcej niż 1 dokument PZ. Jeśli została przyjęta mniejsza ilość niż zlecona dokument może być zamknięty. Jeżeli została przyjęta większa ilość niż zlecona – może zostać założone dodatkowe zlecenie, lub zapisane wydanie PW lub PZB.

Przyjęcie PZ na podstawie awiza dostawy. Ponadto przyjęcie PW – znajduje zastosowanie w przypadku korygowania stanów, przyjmowania towaru ‘zagubionego’.  Następnie przyjęcie PZB – możliwość zapisania zatwierdzonego dokumentu, lub przygotowanie instrukcji działania dla pracownika korzystającego z aplikacji mobilnej – zapis do bufora.

Wydania

Zlecenia wydania z magazynu (awizo wysyłki). Mogą być realizowane przez więcej niż 1 dokument WZ. Jeśli została wydana mniejsza ilość niż zlecona dokument może być zamknięty. Jeżeli została wydana większa ilość niż zlecona – może zostać założone dodatkowe zlecenie, lub zapisane wydanie RW lub WZB. Wydanie WZ na podstawie awiza wysyłki. Możliwości procesu kompletacji/zbiórki. Kompletowanie pojedynczego zlecenia. Wydanie WZB – możliwość zapisania zatwierdzonego dokumentu, lub przygotowanie instrukcji działania dla pracownika korzystającego z aplikacji mobilnej – zapis do bufora. Kolejne wydanie RW – może być wykorzystane do obsługi zwrotów i/lub reklamacji. Jeśli zapis wymienionych dokumentów nie jest poprzedzony zleceniem

Przesunięcia

Dokumenty zmiany lokalizacji asortymentowe i całopaletowe (przesuwany jest cały nośnik). Dokumenty MIX – operacja pozwala na przesunięcie towaru z kilku nośników na nośnik, którego numer identyfikacyjny zostanie utworzony.

Cross-docking

Funkcjonalność pozwala na prowadzenie stanu magazynowego nośników bez szczegółowej rejestracji co składowane jest na nośnikach. Stany magazynowe – tabelaryczne zestawienie aktualnych stanów magazynowych. Historia – tabelaryczne zestawienie, które umożliwia użytkownikowi podgląd zapisanych dokumentów cross-dock.

Inwentaryzacja

Według asortymentu, kontrahenta, lokalizacji i magazynu. Użytkownik www decyduje o rozpoczęciu. Realizacja z poziomu www lub aplikacji mobilnej. Na skutek przeprowadzonej inwentaryzacji w momencie zamknięcia inwentaryzacji generowane są dokumenty PI oraz RI. Użytkownik programu ma podgląd do zapisanych, realizowanych obecnie oraz archiwalnych inwentaryzacji. Dodatkowo dostępne są zestawienia pozycji towarowych oraz lokalizacji objętych otwartymi inwentaryzacjami.

Rozliczenie kosztów usług magazynowych

Generowanie rozliczenia świadczonych usług na rzecz klientów według wcześniej określonych stawek. Koszty w wybranym okresie dzielą się na dwie grupy: naliczane automatycznie, na przykład przyjęcie, wydanie i składowanie towaru, oraz rejestrowane przez użytkowników, powiązane z określonymi operacjami realizowanymi w magazynie.

Wyszukiwarka dokumentów magazynowych

Możliwość wyszukiwania dokumentów magazynowych z uwzględnieniem rozbudowanego okna filtrowania.

Raportowanie w aplikacji WMS

Raporty bazują na prostych zapytaniach SQL lub innych obiektach bazodanowych (widoki, funkcje, procedury). Raporty opracowywane są w aplikacji Microsoft – Report Builder. Użytkownik klienta na podstawie dokumentacji, lub określonego dostępu do bazy danych MS SQL może samodzielnie skonfigurować raport i odpowiednią ścieżką przekazać do wgrania na serwer raportów wdrożeniowcowi SoftwareStudio. Program Studio WMS.net nie posiada kreatora raportów zaimplementowanego w ramach programu.

Poza obsługą raportów utworzonych w Report Builder-ze użytkownik w zależności od rodzaju licencji może samodzielnie konfigurować raporty (zestawienia) w programie Studio WMS.net. W celu ułatwienia takiej konfiguracji przygotowany został odpowiedni moduł – Konfigurator.

W programie skonfigurowany jest szereg raportów standardowych:

 • Informacje dotyczące stanów magazynowych,
  historie rotacji,
 • Informacje dotyczące zmian w kartotek,
 • rozliczanie prac magazynierów – czas pracy, realizacje powierzonych zadań, przebywanie w określonych strefach magazynu.

Integracje programu WMS

Program magazynowy WMS umożliwia różne sposoby integracji:

 • Import/eksport plików csv, xls, xlsx, xml przez użytkownika. Szablony importu i eksportu najczęściej wymagają personalizacji/konfiguracji.
 • Wymiana plików przez serwer pośredniczący FTP lub sFTP i automatyczny import. Mogą to być m.in. pliki xls, xml, csv.
 • API REST lub SOAP. Posiadamy szereg standardowych metod możliwych do wykorzystania. Możemy w ramach wdrożenia dostosować się do standardu klienta. Opisana metoda jest preferowaną przez nas.
 • Integracja z wykorzystaniem obiektów bazodanowych z poziomu MS SQL
 • Integracje z firmami kurierskimi każdorazowo wymagają konfiguracji połączenia i zmiany danych. W zakresie generowania etykiet i listów przewozowych mamy doświadczenie w integracji z firmami : DHL, DPD, Inpost.

Dodatkowe funkcjonalności programu magazynowego

 • W aplikacji mobilnej możliwość dołączania zdjęć do realizowanych dokumentów przez przypisanie zrobionego terminalem zdjęcia do odpowiedniej pozycji w bazie danych programu.
 • Program umożliwia generowanie kodów kreskowych oraz QR, przygotowane są wzory etykiet logistycznych. Do pełnej funkcjonalności potrzebują odpowiedniej konfiguracji w oparciu o dane klienta z krajowej organizacji GS1.
 • Możliwość stworzenia archiwum plików
  Kalendarz pozwalający na planowanie realizację awiz dostaw i wysyłek. Funkcjonalność pozwala w prosty sposób planować rozładunki i załadunki bez konieczności rozbudowywania o moduł YMS.
 • Wizualizacja – graficzne przedstawienie stopnia wypełnienia poszczególnych regałów magazynowych w postaci graficznej.
 • Autouzupełnienia strefy kompletacji – wymaga skonfigurowania
 • Ustalanie lokalizacji na podstawie rotacji towaru – wymaga skonfigurowania
 • Panel dostępowy dla klientów – użytkowników firm zewnętrznych
 • Wyszukiwarka zdjęć, wyszukiwarka dokumentów pdf z dedykowanym podglądem. Rozwiązanie pozwala na dostęp do zapisywanych w programie plików bez konieczności wyszukiwana dokumentów, do których pliki zostały przypisane.
 • Wielojęzyczność. Możliwość definiowania języka dla każdego z użytkowników, zarządzanie tłumaczeniami oparte jest o słownik, którym może zarządzać administrator ze strony klienta,
 • Obsług Dashboardów wyświetlanych na telewizorach
 • Dedykowane menu na tablety z systemem operacyjnym Android, Windows lub iOS
  Obsługa kiosków (totemów)
 • Możliwość prowadzenia komunikacji pomiędzy użytkownikami z poziomu programu. Przykładem komunikacji są dyspozycje osoby przełożonej kierowane do użytkowników terminali (magazynierów).

Aplikacja mobilna Android

Aplikacja na urządzenia z systemem Android 7.0 lub nowszym. Nie posiadamy szczegółowych wymagań dotyczących sprzętu. W celu zapewnienia ciągłej i wydajnej pracy konieczne jest zapewnienie stabilnego dostępu do Internetu dla każdego z urządzeń mobilnych w całym magazynie. Rekomendowany przez nas producent urządzeń – Zebra.

Funkcjonalności:

 • Dopisanie WZ na podstawie awiza wysyłki – możliwość kolejkowania zadań według priorytetu, przypisania do użytkownika lub wybór z listy
 • Dopisanie RW – o zapisaniu dokumentu decyduje operator terminala
 • Realizacji WZB – skanowanie i zatwierdzenie pozycji zleconych do realizacji z poziomu www
 • Dopisanie PZ na podstawie awiza dostawy – możliwość kolejkowania zadań według priorytetu, przypisania do użytkownika lub wybór z listy
 • Dopisanie PW – o zapisaniu dokumentu decyduje operator terminala
 • Realizacji PZB – skanowanie i zatwierdzenie pozycji zleconych do realizacji z poziomu www
 • Dopisanie dokumentów ZL
 • Inwentaryzacja – realizowane wcześniej utworzonej inwentaryzacji przez użytkownika aplikacji webowej
 • Sprawdzenie stanów lokalizacji
 • Sprawdzenie stanów nośnika (palety)
 • Sprawdzenie stanów asortymentu (towaru)

Program magazynowy online

Oprogramowanie magazynowe dostępne jest nie tylko do instalacji na własnych serwerach. SoftwareStudio posiada chmurę prywatną i świadczy usługi hostingu. Teraz masz możesz używać program magazynowy OnLine. Wystarczy miesięczna opłata abonamentowa. Sprawdź jak działa nasz system WMS online.

Zobacz DEMO
Program magazynowy online

Chcesz się dowiedzieć więcej o rozwiązaniach i cenach ?

Co nowego?