skanowanie numeru seryjnego Wdrożenie systemu WMS

Skanowanie numeru seryjnego

Ewidencja urządzeń posiadających unikalny numer seryjny, czyli SN – Serial Number. Występuje on w urządzeniach elektrycznych, elektronicznych lub mechanicznych. Ta ewidencja wymaga zastosowania systemu automatycznej identyfikacji za pomocą kodów kreskowych lub kodów QR (skanowanie numeru seryjnego).

Numer seryjny stosuje się powszechnie we wszystkich gałęziach przemysłu.

Numer seryjny to kod złożony z szeregu cyfr lub liter. Nadaje się go produktowi lub serii produktów. Ma to na celu identyfikację miejsca i czasu wyprodukowania, ustalenia legalności jego pochodzenia.

Ewidencja urządzeń posiadających unikalny numer seryjny, czyli SN – Serial Number. Występuje on w urządzeniach elektrycznych, elektronicznych lub mechanicznych. Ta ewidencja wymaga zastosowania systemu automatycznej identyfikacji za pomocą kodów kreskowych lub kodów QR.

Kod oznaczający numer seryjny można zapisać nie tylko w postaci jawnego tekstu, ale także zakodowane w postaci kodu kreskowego. Albo też coraz częściej za pomocą kodów 2D np, kodu QR (QR Code).

Tak oznaczone urządzenie można w łatwy i szybki sposób identyfikować towar wykorzystując skanery kodów. Wykonując prostą czynność skanowania numeru seryjnego magazynier w programie magazynowym wprowadza do bazy informacje. Opierają się one na tym co przyjmuje do magazynu. Wydając towar skanuje kod z numerem seryjnym i program identyfikuje jaka pozycja jest wydawana.

Identyfikacja wydań urządzeń per klient pozwala weryfikować czy w przypadku zwrotu sprzętu (dekodery, urządzenia sieciowe, telefony i inne urządzenia elektroniczne wydawane pracownikom lub klientom) jest zgodność urządzenia wydane ze zwracanym lub reklamowanym. Jak widać zastosowanie skanowania numerów seryjnych znajduje zastosowanie także dla cennych urządzeń w oprogramowaniu obsługi reklamacji.

Skanowanie numeru seryjnego

Numer seryjny to kod złożony z szeregu cyfr lub liter. Nadaje się go produktowi lub serii produktów, w celu identyfikacji miejsca, a także czasu wyprodukowania, ustalenia legalności jego pochodzenia. Stosuje się go powszechnie we wszystkich gałęziach przemysłu.

Kod oznaczający numer seryjny można zapisać nie tylko w postaci jawnego tekstu, ale także zakodowane w postaci kodu kreskowego. Albo też coraz częściej za pomocą kodów 2D np, kodu QR (QR Code).

Tak oznaczone urządzenie można w łatwy i szybki sposób identyfikować towar wykorzystując skanery kodów poprzez skanowanie numeru seryjnego. Wykonując prostą czynność skanowania numeru seryjnego magazynier w programie magazynowym wprowadza do bazy informacje. Opierają się one na tym co przyjmuje do magazynu. Wydając towar skanuje kod z numerem seryjnym i program identyfikuje jaka pozycja jest wydawana.

Identyfikacja wydań urządzeń per klient pozwala weryfikować czy w przypadku zwrotu sprzętu (dekodery, urządzenia sieciowe, telefony i inne urządzenia elektroniczne wydawane pracownikom lub klientom) jest zgodność urządzenia wydane ze zwracanym lub reklamowanym. Jak widać zastosowanie skanowania numerów seryjnych znajduje zastosowanie także dla wysokocennych urządzeń w oprogramowaniu obsługi reklamacji.


Komunikacja z programem magazynowym
Komunikacja z programem magazynowym

Komunikacja z programem magazynowym użytkownika z odbywa się wielowariantowo, tzn. tę samą czynność można wykonać w różny sposób.Generalnie możliwa jest obsługa systemu przy pomocy myszk…

Transakcje
Transakcje

Za pomocą MENU program magazynowy pozwala wywoływać, czyli uruchamiać odpowiednie elementy systemu zwane transakcjami. Transakcje w tym rozumieniu jest dowolne wywołanie elementy stanowiące sk…

Wagi paletowe
Wagi paletowe

SoftwareStudio Sp. z o.o. wybiera z dostępnych na rynku urządzeń wspierających pracę magazynu najlepsze, a także prawdzone rozwiązania. Dlatego polecamy naszym klientom moduł doważenia palet…

Magazynier
Oprogramowanie magazynowe, systemy i aplikacje zarządzania magazynami. Android oraz magazyn on-line.