WMS dla operatorów logistycznych

wms dla operatorów logistycznych Magazynowy system informatyczny

Program magazynowy WMS.net został przygotowany z myślą o łatwym zarządzaniu dowolnym magazynem wysokiego składowania.

Program do obsługi magazynu

Prosty program magazynowy

Prosty program magazynowy Program do obsługi magazynu

Prosty program magazynowy

Program magazynowy #WMS.net został przygotowany z myślą o łatwym zarządzaniu dowolnym magazynem wysokiego składowania. Program doskonale sprawdza się we wszystkich firmach posiadających magazyny wymagające sprawnego zarządzania zarówno za pomocą komputera, przeglądarki internetowej jak i urządzeń mobilnych.

Program do obsługi magazynu

Prosty program magazynowy ma za zadanie nie tylko prowadzić ewidencję ilościową lub ilościowo-wartościową, ale także pozwolić w łatwy i szybki sposób dokonać wdrożenia nowych pracowników obsługujących magazyn. Ponadto prosty program magazynowy powinien być elastyczny i móc dostosować się do zmieniających warunków i oczekiwań użytkowników. Oprogramowanie przygotowane przez SoftwareStudio spełnia te warunki, gdyż interfejs użytkownika można dowolnie uprościć, wprowadzać zmiany w jego wyglądzie, nazewnictwie czyniąc rozwiązanie dla magazynierów niezwykle ergonomiczne w pracy. Szybkość użytkowania oraz wygoda są dla SoftwareStudio ważnymi elementami projektowania aplikacji magazynowych. Większość oferowanych na polskim rynku programów magazynowych to systemy zintegrowane pozwalające nie tylko ewidencjonować gospodarkę magazynową (najczęściej w ujęciu księgowym), ale także wystawić faktury i zamówienia. W odróżnieniu od rozbudowanych systemów ERP czy programów handlowo magazynowych, aplikacje SoftwareStudio nie oferują takiej funkcjonalności. Prosty program magazynowy WMS.net nastawiony jest na precyzyjną ewidencję ruchów w magazynie począwszy od przyjęcia, poprzez składowanie, zmiany lokalizacji (zmiana położenia w magazynie), kompletację i wysyłkę (wydanie z magazynu).

Wydanie z magazynu

System zarządzania magazynem

System zarządzania magazynem Wydanie z magazynu

Wydanie z magazynu

WYDANIE Z MAGAZYNU.

Wydanie to czynność następująca po okresie składowania.

Często proces wydawania poprzedza kompletacja, która może odbywać się: – jednostopniowo; – zlecenie po zleceniu; – dwustopniowo; – artykuł po artykule; – według tras dostawy; według kolejności rozładunku.

Wydanie może odbywać się w dwóch zasadniczych kierunkach: – wydanie na zewnątrz przedsiębiorstwa dokumentem WZ; – wydanie do wewnątrz przedsiębiorstwa RW.

Dokumentem RW rozchód wewnętrzny, Dokumentem WP wydanie na produkcje.

Picking list, czyli lista towarów do pobrania.

Dokument wydania z magazynu wystawiany przez system ERP stanowi ogólną informację o pozycjach towarowych do wydania związanych najczęściej ze sprzedażą lub produkcją.

W magazynie wysokiego składowania potrzebna jest jednaj lista szczegółowa w rozbiciu na poszczególne pozycje najczęściej wg miejsc składowania lub dodatkowo innych atrybutów np.

terminu przydatności.

Specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku do wydania może być drukowana z programu Studio magazyn WMS.

net albo może być obsługiwana za pomocą terminala radiowego z Windows Mobile (realizacja wydania na podstawie dokumentu magazynowego WZ).

Internetowy moduł magazynowy

System do obsługi magazynów

System do obsługi magazynów Internetowy moduł magazynowy

Internetowy moduł magazynowy

Moduł WMS dla WF-mag, czyli aplikacja magazynowa.

Programy Asseco Wapro to komplet aplikacji dla małych i średnich przedsiębiorstw, wspomagający zarządzanie takimi obszarami jak sprzedaż i magazyn, finanse i księgowość, kadry i płace, a także sprzedaż mobilna i relacje z klientami.

Oprogramowanie Asseco Wapro można wykorzystać w wielu branżach, zarówno handlowych jak i produkcyjnych.

Systemy Asseco Wapro dostępne są w liniach produktowych przeznaczonych dla różnej wielkości przedsiębiorstw.

Oprogramowanie dla firm marki Asseco Wapro dostępne jest również w wersji Online na platformie Wapro Online i rozliczane w modelu usługowym (SaaS – Software as a Service).

Rozwiązanie do obsługi magazynów wysokiego składowania (WMS) oparte na programie Studio Magazyn WMS.

net rozszerza funkcjonalność programów Asseco Wapro o szczegółową ewidencję w magazynie oraz rejestrację operacji magazynowych i logistycznych.

Znajduje zarówno zastosowanie w magazynach firm handlowych jak i produkcyjnych.

Integracja na poziomie bazy danych SQL Server pozwala na pracę OnLine.

Dokumenty rejestrowane w programach Asseco Wapro oraz kartoteki towarowe i kontrahentów są czytane na bieżąco przez program magazynowy WMS.

Ponadto aplikacja Studio Magazyn WMS.

net pozwala wykorzystać moduły na terminale radiowe ze skanerami kodów kreskowych, za pomocą których magazynierzy mogą szybko i łatwo rejestrować poszczególne operacje magazynowe.

Mobilne rozwiązania ponadto pozwalają na szybką kontrolę CO znajduje się na półce oraz Gdzie jest towar.

Kolejną cechą jest możliwość prowadzenia inwentaryzacji ciągłej w magazynie niezależnej od inwentaryzacji księgowej prowadzonej w WF-mag WAPRO.

Ewidencja w module WMS obejmuje rejestrację i ewidencję ilościową, natomiast wycenę magazynu realizuje nadal program WF-mag WAPRO.

Wdrożeniem, integracją i serwisem rozwiązania Asseco Wapro + Studio Magazyn WMS.

net zajmuje się firma iMAG z Poznania.

Nazwy: WF-mag, Wapro, Asseco są nazwami zastrzeżonymi przez Asseco Poland.

Zarządzanie magazynem

System do obsługi magazynów

System do obsługi magazynów Zarządzanie magazynem

Zarządzanie magazynem

ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM.

Program daje możliwość zarządzanie magazynem w sytuacji lokowania przyjmowanych towarów w zależności od objętości, wagi, rozmiaru palety, rodzaju lokalizacji.

Studio WMS .

net to aplikacja przeznaczona jest do ewidencji ilościowo wartościowej w magazynie wydzielonym jako magazyn wysokiego składowania.

System do zarządzania magazynem (WMS – Warehouse Management System) zwiększa wydajność magazynu, redukuje koszty poprzez pełne wsparcie procesów logistycznych i eliminację błędów podczas kompletacji.

Optymalizacja procesów magazynowych jest o tyle trudna, że większość prac w magazynie wykonywana jest w ruchu – z dala od komputerów stacjonarnych.

Pracownicy nie otrzymują na bieżąco istotnych informacji i sami nie są w stanie na bieżąco raportować zakresu wykonanych przez siebie prac.

W rezultacie powstają błędy, które rzutują bezpośrednio na jakość obsługi klienta.

Rozwiązaniem większości problemów magazynowych jest Zintegrowany System Zarządzania Magazynem – Program Magazyn.

Programowanie WMS

System zarządzania magazynem WMS

Oprogramowanie magazynowe.

Dla magazynu tkanin będą to np.

informacje o identyfikatorze produkcyjnym pozwalające realizować zlecenia z jednakowych partii nie różniących się parametrami barw.

Niezmiennie ważnym aspektem jest odpowiednie rozmieszczenie towaru na powierzchni magazynowej, na płaszczyźnie poziomej – uwzględniając odległość od strefy kompletacji jak i pionowej – poziom składowania.

Wynajem magazynu

Oprogramowanie magazynowe

Oprogramowanie magazynowe Wynajem magazynu

Wynajem magazynu

Specjalistyczne firmy logistyczne posiadające magazyn wysokiego składowania prowadzą gospodarkę magazynową dla swoich klientów wynajmując im określone przestrzenie magazynowe.

Wynajmująca firma nie musi posiadać infrastruktury związanej z prowadzeniem magazynu ani zatrudniać ludzi do jego obsługi.

W ramach opłaty za składowanie towaru w magazynie, firma logistyczna zapewnia całą, kompleksową obsługę.

Jednym z narzędzi pomocnym w takiej pracy jest program Studio Magazyn WMS.

net za pomocą którego można ewidencjonować towary według klientów i miejsc składowania.

Prosta ewidencja magazynowa ogranicza się do informacji ile mamy danego asortymentu.

Budowane są coraz większe magazyny, w których przechowywane są coraz większe zapasy, w takiej sytuacji potrzeba ewidencyjna się zmienia, gdyż informacja o ogólnym stanie magazynowym staje się niewystarczająca.

W magazynach o rozbudowanej powierzchni magazynowej wyznacza się zwykle strefy składowania, a magazyny wyposażone w regały znakuje się nadając im miejsca składowania – lokalizacje magazynowe.

Program do obsługi magazynu

System klasy WMS

Oprogramowanie magazynowe Programy magazynowe OnLine Obrót towarowy w magazynie rejestrowany jest zawsze w powiązaniu z kartotekami towarowymi. Kartoteki pełnią podstawową rolę przy ewidencji magazynowej. Są one dostępne w oprogramowaniu #WMS stworzonym przez SoftwareStudio. System pozwala na zarządzanie wszystkimi procesami, a także na tworzenie raportów oraz zestawień, ich bezpośredni wydruk, albo…

Oprogramowanie

Prosty program magazynowy Program magazynowy #WMS.net został przygotowany z myślą o łatwym zarządzaniu dowolnym magazynem wysokiego składowania. Program doskonale sprawdza się we wszystkich firmach posiadających magazyny wymagające sprawnego zarządzania zarówno za pomocą komputera, przeglądarki internetowej jak i urządzeń mobilnych.

Systemy WMS

Systemy WMS

Systemy WMS

System WMS jest to program klasy WMS (Warehouse Management System), stanowi kompleksowe rozwiązanie informatyczne pozwalające na zarządzanie ruchem produktów na magazynie oraz optymalizujące wykorzystanie przestrzeni magazynowej.

Dokumenty magazynowe w systemie WMS przeznaczone są do prowadzenia ewidencji obrotu magazynowego dokumentów zewnętrznych oraz obrotem wewnątrz firmy wynikające z przyjęciem, wydaniem lub zmianą magazynu.

Oprogramowanie do prowadzenia magazynu

Oprogramowanie do prowadzenia magazynu

Oprogramowanie do prowadzenia magazynu

Program Awizacje Dostaw – dzięki monitorowaniu przepływu informacji na temat planowanych i realizowanych operacji – umożliwia sprawne harmonogramowanie wizyt magazynowych oraz kompleksowe zarządzanie logistyką na terenie zakładu.

Planowanie wizyt pomaga również optymalnie wykorzystywać posiadane zasoby zarówno ludzkie (personel), jak i infrastrukturalne (magazyny, bramy, rampy), a więc unikać kosztownych przestojów.

WMS moduł WF-mag

WMS moduł WF-mag

WMS moduł WF-mag

Programy Asseco Wapro to komplet aplikacji dla małych i średnich przedsiębiorstw, wspomagający zarządzanie takimi obszarami jak sprzedaż i magazyn, finanse i księgowość, kadry i płace, a także sprzedaż mobilna i relacje z klientami.

WMS dla operatorów logistycznych

WMS dla operatorów logistycznych

WMS dla operatorów logistycznych

Dlatego jeśli zostanie zawarta umowa na świadczenie usługi magazynowania i w ramach tej usługi będą Państwo transportować towar w wyznaczone miejsce, to świadczoną usługę można uznać za usługę magazynowania.

Kontrahenci – wgrywanie danych do tabeli knkon – dotyczy klientów, pracowników, partnerów, spedytorów itp.

Pozwala na kompleksowe zarządzanie przestrzenią magazynową z pełną identyfikacją towaru przypisanego do konkretnych miejsc składowania (lokalizacji).

Rozwiązania w technologii ASP.

net budowane są za pomocą szablonów które można szybko i łatwo dopasować do indywidualnych wymagań użytkowników.

Lista pozycji skorowidza wyświetlana jest przez użycie przycisku listy rozwijanej.

integracja

Integracja Wapro Wfmag firmy Assecco

System WMS współpracujący z programem wf-mag Wapro firmy Assecco. Jest to program WMS.net firmy SoftwareStudio. Oferujemy integracja Wapro Wfmag firmy Assecco z oprogramowaniem magazynowym. Może on działać niezależnie wspierając pracę magazynu lub zostać zintegrowane z system ERP. Oprogramowanie magazynowe może działać niezależnie wspierając pracę magazynu lub zostać zintegrowane z system…
kolektor-danych-magazyn

Kolektor magazynowy

Kolektor magazynowy to mobilny komputer pełniący rolę dodatkowego modułu w magazynie wysokiego składu rozszerzający funkcjonalność systemu WMS. Magazynowy kolektor danych (terminal WiFi) jest zewnętrznym urządzeniem podłączanym do systemu za pomocą sieci bezprzewodowej. Jest wyposażony w dotykowy ekran działający pod kontrolą systemu Operacyjnego Windows CE, Windows Mobile, albo też Android.
Magazynier
Oprogramowanie magazynowe, systemy i aplikacje zarządzania magazynami. Android oraz magazyn on-line.