kartoteki magazynowe Program magazynowy WMS.net

Kartoteka magazynowa

Zastosowanie systemu informatycznego w gospodarce magazynowej przyśpiesza operacje związane z wystawianiem dokumentów obrotu towarowego. A także usprawnia prace z przypisywaniem określonemu adresowi w przestrzeni składowej jednej palety, czyli pojemnika. Kartoteka magazynowa, dane prezentowane w tabeli oferują użytkownikowi bezpośrednią kontrolę nad sposobem ułożenia kolejności danych w tabeli. Poprzez dostępną uniwersalną funkcje sortowania.

Oprogramowanie Warehouse Management System pozwala na kontrolę stanów magazynowych. Dla wybranego magazynu, wszystkich magazynów, wg wybranych cech towarów oraz wg dostawców czy właścicieli towaru.

Jedyne, co jest potrzebne, do wykorzystywania tej technologii, jest internetowy adres usługi, oraz nazwy metod przez nią udostępnianych.

Tak oznaczone urządzenie można w łatwy i szybki sposób identyfikować towar wykorzystując skanery kodów.

W magazynie o rozbudowanej powierzchni magazynowej wyznacza się strefy składowania. Magazyny wyposażone w regały znakuje się nadając im miejsca adresowe, czyli lokalizacje magazynowe. Większość producentów oprogramowania udostępnia DEMO swoich programów. Aby użytkownik przed zakupem mógł zapoznać się nie tylko z zakresem funkcjonalnym oprogramowania, ale także ocenić przydatność i łatwość obsługi.

Systemy magazynowy doskonale sprawdzają się w centrach logistycznych. Ruch towarów jest tam intensywny. W jednym czasie następuje zarówno przyjęcie towaru, jak i wysyłka – skoordynowanie ruchu towarów wymaga automatyzacji operacji zachodzących w systemie. Przy możliwości skontrolowania ich prawidłowości w każdym momencie – bez konieczności żmudnego przeliczania partii towarów na regałach magazynowych.

Za pomocą oprogramowania magazynowego możliwa jest również kontrola ilościowa i asortymentowa przyjmowanego do magazynu towaru, pod kątem zgodności dostawy z dokonanym wcześniej zamówieniem. Oznacza to, że system WMS można odpowiednio zintegrować z innymi systemami wykorzystanymi przez przedsiębiorstwa w sferze logistyki.

Kartoteka magazynowa

Kartoteka magazynowa – załączniki

Standardowa funkcja programu magazynowego przeznaczona jest do kopiowania dowolnych plików i kojarzenia ich z danym dokumentem. W przeciwieństwie do skanów lub zdjęć, które standardowo powinny być zapisane w formacie pliku graficznego JPG, załącznikiem może być dowolny plik zapisany w komputerze.

Pliki zapisane w ten sposób na serwerze i skojarzone z dokumentem pozwalają na łatwe i szybkie udostępnianie ich wybranym osobom. Należy pamiętać, że ustawienia serwera mogą ograniczać wielkość plików transferowanych na serwer. W zależności od szybkości łącz należy przyjąć zasadę, że pojedynczy plik kopiowany jako załącznik powinien być wielkości do 1 MB. Ilość dołączanych plików może być dowolna, ograniczeniem jest wielkość przestrzeni dyskowej dostępnej dla aplikacji.

Zdjęcia

Mogą to być skany dokumentów, kopie faktur, maile lub zdjęcia. Do każdej kartoteki towarowej można przypisać w postaci załączonych plików graficznych w formacie jpg – zdjęcia. Ilość załączonych zdjęć do każdej kartoteki jest dowolna, przy czym wgrywając zdjęcia program tworzy automatycznie miniaturę o wymiarach 200×100.

Istnieje kilka sposobów przeglądania wprowadzonych kartotek asortymentowych:

  • wszystkie – tabela – wyświetla rejestr wszystkich wprowadzonych kartotek wszystkie –
  • tabela ze zdjęciami – wyświetla rejestr wszystkich wprowadzonych kartotek wraz z miniaturami zdjęć przypisanymi do kartotek pogrupowane – wyświetla rejestr wszystkich kartotek asortymentowych zgrupowanych wg kontrahentów, grup i cech towarowych
  • dopisz nową kartotekę – umożliwia dopisanie nowej kartoteki towarowej
  • kartoteki wg oddziałów – wyświetla rejestr kartotek odfiltrowanych wg oddziałów (menu budowane dynamicznie)
  • dokumenty wg dostawców – wyświetla rejestr kartotek towarowych skojarzonych z wybranym dostawcą (menu budowane dynamicznie)
  • kartoteki wg magazynów – wyświetla rejestr kartotek asortymentowych dopisanych dla wybranego magazynu (menu budowane dynamicznie)
  • własne widoki – wyświetla rejestr kartotek towarowych według zapisanych widoków zapisanych przez użytkownika systemu
  • stan magazynowy na dzień – wyświetla. 

Utworzona kartoteka magazynowa posiada opis szeregu cech, których podgląd można wyświetlić w oddzielnym oknie. Po wyborze z menu kartoteka magazynowa w pulpicie nawigacyjnym wyświetlają się szczegółowe pozycje.

Komunikacja z programem magazynowym
Komunikacja z programem magazynowym

Komunikacja z programem magazynowym użytkownika z odbywa się wielowariantowo, tzn. tę samą czynność można wykonać w różny sposób.Generalnie możliwa jest obsługa systemu przy pomocy myszk…

Transakcje
Transakcje

Za pomocą MENU program magazynowy pozwala wywoływać, czyli uruchamiać odpowiednie elementy systemu zwane transakcjami. Transakcje w tym rozumieniu jest dowolne wywołanie elementy stanowiące sk…

Wagi paletowe
Wagi paletowe

SoftwareStudio Sp. z o.o. wybiera z dostępnych na rynku urządzeń wspierających pracę magazynu najlepsze, a także prawdzone rozwiązania. Dlatego polecamy naszym klientom moduł doważenia palet…

Magazynier
Oprogramowanie magazynowe, systemy i aplikacje zarządzania magazynami. Android oraz magazyn on-line.