funkcje-systemu-wms System WMS

Funkcje systemu WMS

Szczególnym zadaniem realizowanym w ramach systemów WMS jest bezbłędna lokalizacja towarów w magazynie oraz kontrola przebiegu obrotu magazynowego. System dostarcza informacji dotyczących stanu magazynowego według wielu różnych kryteriów oraz umożliwia sprawną lokalizację każdej partii towaru i każdej pojedynczej przesyłki. W systemie WMS Operator może wygenerować odpowiednią etykietę i oznaczyć nią jednostki towarowe lub w momencie przyjmowania towaru do magazynu przyjąć do systemu informacje zawarte na etykiecie nadanej jej wcześniej przez inny podmiot.

Stan magazynu na dzień

Awizo wydania kontrahent może zapisać w programie awizo wydania traktowane, jako zlecenie wydania towaru.

Wersja do obsługi magazynu usługowo zwykle wyposażona jest w moduł dostępu przez internet dla klientów – właścicieli magazynowego towaru.

Dokument w trakcie realizacji oznaczony jest symbolem 1 w polu stan w pierwszej kolumnie rejestru.

W firmach świadczących usługi logistyczne systemy warehouse management system WMS stanowią często technologię wspierającą działanie systemu zarządzającego ERP. Zwykła kartę paletową możemy drukować na standardowej drukarce Windows (laser lub atrament) natomiast etykiety logistyczne GS1 drukujemy na specjalistycznych drukarkach kodów kreskowych zebra. Przyjęcie z przepakowania nie jest ujmowane w zestawieniach kosztów.

Operacją magazynową określamy czynność jaką należy wykonać, aby zmienić stan na lokacjach magazynowych. Program magazynowy do obsługi magazynu wysokiego składowania można zintegrować z systemem sap ERP poprzez wymianę kluczowych informacji na zasadzie online lub offline. 

Dokumenty magazynowe

W systemie magazynowym WMS występują standardowe dokumenty obrotu towarowego oraz dokumenty związane z przepakowaniem asortymentu między paletami, przesunięcie opakowań miedzy lokacjami, inwentaryzacja, arkusz inwentaryzacyjny można generować między innymi według lokalizacji, stref, rodzajów opakowań, obrotu,dostępna jest także funkcja inwentaryzacji zmianowej.

Składowanie, kompletacja i wysyłka rozpoczyna się standardowo od wydania zlecenia magazynowego. Zlecenie powstaje na bazie awiza dostawy, zamówienia klienta, zapotrzebowania materiałowego z produkcji itp. Zawiera ono informacje o rodzaju czynności magazynowej, asortymencie, wymaganej ilości i kontrahencie.

Kolejnym krokiem jest wygenerowanie tzw. sugestii, wskazującej lokalizację asortymentu, trasę i sposób kompletacji towarów oraz konkretne osoby, którym przydzielono poszczególne zadania. Propozycja uwzględnia także czas kompletacji. Jest ona opracowywana indywidualnie dla każdego zlecenia przez kierownika magazynu lub osobę do tego uprawnioną.

Większość operacji magazynowych w tym dokumenty przyjęcia do magazynu realizowane są za pomocą przenośnych terminali radiowych (kolektory danych) wyposażone w czytnik kodów kreskowych, połączonych drogą radiową bezpośrednio (on-line) z bazą danych. Terminale magazynowe pracują na systemie Windows CE, nowsze na Windows Mobile, a najnowsze na urządzeniach z systemem Android.

Funkcje systemu WMS

Magazynier
Oprogramowanie magazynowe, systemy i aplikacje zarządzania magazynami. Android oraz magazyn on-line.