aplikacja internetowa

Aplikacja internetowa internetowy program magazynowy online

Oprogramowanie SoftwareStudio to nie jest zwykła witryna www z możliwością prezentowania treści. To aplikacja magazynowa online w technologii ASP.net wykorzystująca bazę danych MS SQL Server w wersji 2012, albo też nowszą. Aplikacje WEBowe (www) to rozwiązania informatyczne pozwalające na pracę za pomocą przeglądarki internetowej.

APLIKACJA INTERNETOWA INTERNETOWY PROGRAM MAGAZYNOWY ONLINE.

Dla wielu firm Internet stał się błyskawicznie podstawowym środkiem komunikacji z klientami.

Do ich obsługi niezbędnym narzędziem staje się aplikacja magazynowa online działająca poprzez przeglądarkę internetową.

Magazyn

Aplikacja magazynowa online

Aplikacja magazynowa online pozwala na korzystanie przez użytkownika z funkcjonalności podobnej do standardowej aplikacji Windows instalowanej na stacji roboczej. SofwtareStudio jako producent systemów informatycznych dostarcza aplikacji internetowych do pracy w magazynach działających online.

Magazyn

Aplikacja www

Aplikacje WEBowe (www) to rozwiązania informatyczne pozwalające na pracę za pomocą przeglądarki internetowej. ASP.NET – czyli rozwiązanie stworzone przez Microsoft, służący do budowania dynamicznych stron internetowych. Aplikacji internetowych, a także XML-owych usług sieciowych. ASP.NET jest częścią platformy .NET

Aplikacja magazynowa Online

APLIKACJA MAGAZYNOWA ONLINE
Magazyn

Aplikacja magazynowa online

Aby móc korzystać z aplikacji magazynowej online, należy mieć odpowiednią ilość dostępnego miejsca na dysku. Jakiegoś serwera WWW, na którym umieścimy naszą aplikację świadczącą usługi poprzez Internet. W systemie Windows taką usługę można uruchomić instalując Internet Information Services (IIS Server).

Oprogramowanie magazynowe

Magazyn online

W ostatnich latach coraz więcej średnich, jak również dużych polskich przedsiębiorstw sięga po systemy klasy WMS. Nie wszystkie jednak na rynku rozwiązania to programy działające OnLine przez internet. Oprogramowanie magazynowe online pozwala na ewidencję prowadzoną w układzie ilościowym z dokładnością do miejsca składowania. A także numerów partii, albo też numerów seryjnych wraz z datą /terminem/ przydatności. Stany magazynowe mogą być prezentowane w sposób zagregowany na przykład ilości sztuk ogółem, według magazynów, wg lokalizacji, albo też innych cech artykułu.

Technologia internetowa w magazynie OnLine

Oprogramowanie magazynowe

Magazyn internetowy

Magazyn internetowy OnLine znajduje zastosowanie tam, gdzie istnieje potrzeba udostępniania informacji o stanach magazynowych wielu różnym kontrahentom (np. właścicielom przechowywanego towaru) wraz z możliwością wystawiania dokumentów poleceń wydań (zamówień), kontrolą Operacji magazynowych (wgląd w stany magazynowe, dokumenty magazynowe przyjęć, wydań, a także kompletacji itp.) z dokładnością co, gdzie się znajduje w podziale na opakowania, jednostki, numery seryjne (numery partii) daty ważności.

Oprogramowanie magazynowe

Zlecenia magazynowe OnLine

Prowadzenie efektywnej gospodarki magazynowej jest możliwe przy pomocy wielu różnorodnych narzędzi, jednym z nich jest aplikacja magazynowa online. Zastosowanie systemu informatycznego w gospodarce magazynowej przyśpiesza operacje związane z wystawianiem dokumentów obrotu towarowego, a także usprawnia prace z przypisywaniem określonemu adresowi w przestrzeni składowej.


Program magazyn online

Program magazyn online

Program magazyn online zapewnia zawsze zgodne stany magazynowe. Wygodne kartoteki umożliwiają dołączanie statusów, zdjęć i załączników. Używanie programu oznacza sprawne wystawianie dokumentów magazynowych. Program do gospodarki magazynowej online szybko generuje dokumenty. Program magazyn…
Gospodarka magazynowa

Gospodarka magazynowa

WMS program magazynowy wspiera kierownika magazynu w zarządzaniu magazynem. Kluczowym czynnikiem wpływającym na szybkość oraz koszt operacji magazynowych jest zapotrzebowanie na produkt lub towar. Artykuły, na które jest największy popyt, muszą znajdować się…
miejsca składowania w magazynie

Aplikacja magazynowa

Osiąga to poprzez osiąganie jego najważniejszych celów: zwiększanie wydajności pracy magazynu i poprawę jakości świadczonych usług logistycznych. Aplikacja magazynowa WMS skutecznie wspiera kierownika magazynu w podziale prac w magazynie. Ważnym elementem wsparcia w…
WMS.net w magazynie

Czy potrzebny jest w magazynie WMS?

WMS oferuje zakres funkcjonalny: struktura miejsc magazynowych; definiowanie parametrów logistycznych; zlecenia do dostawców i przyjęcia magazynowe; kontrola jakościowa i ilościowa towaru; automatyczna identyfikacja za pomocą kodów kreskowych oraz RFID; automatyczny lub manualny przydział…

Aplikacja magazynowa OnLine od SoftwareStudio jest sposobem na rozwiązanie problemów pojawiających się podczas prowadzenia, a także kontroli gospodarki magazynowej.

Rozwiązanie to kierowane jest do właścicieli, a także operatorów magazynów wysokiego składowania. W których wymaganym jest pomoc przy zwiększeniu, jak również zachowaniu efektywności obsługi, a także prac magazynowych.

Obsługa magazynu wysokiego składowania za pomocą programu magazynowy WMS.net opiera się na kartotekach miejsc adresowych. Czyli miejsc składowania, w których przechowywany jest towar.

Zastosowanie takich procedur ewidencji ma uzasadnienie wszędzie tam, gdzie występują rozbudowane magazyny. A także w sytuacjach, gdy znaczeniem kluczowym do sprawnego zarządzania masą towarową staje się przede wszystkim wiedza gdzie znajduje się dany towar.

Komunikacja z programem magazynowym
Komunikacja z programem magazynowym

Transakcje
Transakcje

Wagi paletowe
Wagi paletowe

Program magazynowy WMS
Oprogramowanie magazynowe, systemy i aplikacje zarządzania magazynami. WMS Android oraz magazyn on-line. Program magazynowy WMS od SoftwareStudio, czyli WMS.net.