SoftwareStudio producent oprogramowania
Kontakt
O firmie
Demo

SoftwareStudio > Oprogramowanie OTRS > Wdrożenie Helpdesk OTRS

Zarządzanie Czasem


OTRS Helpdesk to wiodący system typu helpdesk oferowany w ramach licencji AGPL. Helpdesk OTRS został zaprojektowany w celu wsparcia procesu kontaktu klienta z firmą, zwiększenia szybkości oraz sprawności obsługi zgłoszeń.

Wdrożenie Helpdesk OTRS

HelpDesk OTRS sprawdza się w firmach, które posiadają w swojej strukturze działy:

 • obsługi klienta,
 • IT,
 • helpdesk
 • sprzedaży i marketingu.

FUNKCJE Helpdesk OTRS:

 • Automatyczna numeracja zgłoszeń poprzez nadawanie numerów Ticet'ów (biletów). Każde zgłoszenie ma swoją historię, priorytet oraz osobę która odpowiada za jego realizację;
 • Zarządzanie czasem realizacji zgłoszeń;
 • Wyszukiwarka zgłoszeń klientów (rozbudowane kryteria);
 • Możliwe łączenia użytkowników w zespoły obsługujące konkretny rodzaj zgłoszeń (równoległa ich obsługa, przesuwanie zgłoszeń między użytkownikami lub zespołami, obsługa kolejek);
 • Dodatkowe informacje o kliencie i jego zgłoszeniu, historia dotychczasowych zgłoszeń;
 • Zgłoszenie eskalowane - automatyczne wysyłanie powiadomienia do kierownictwa w przypadku braku realizacji zgłoszenia w określonym czasie;
 • Definiowanie kolejek i grup użytkowników-intuicyjne zarządzanie usługami;
 • Raportowanie z wykonanych usług, poświeconego czasu pracy i realizacji zadań.

SoftwareStudio oferuje usługi związane z wdrożeniem oprogramowania HelpDesk OTRS, jego serwisowaniem i integracją.

<

Zarządzanie

Zarządzanie jest nierozłącznym elementem funkcjonowania człowieka w grupie. Odkąd człowiek rozpoczął działania w zbiorowości poczynając od najprostszych grup łowieckich towarzyszyło mu podporządkowanie się przywódcom. Zarządzanie było przez długi okres jedynie praktycznym procesem działalności człowieka. Wraz z rozwojem cywilizacji rozwijał się proces zarządzania i przybierał coraz bardziej formę świadomej działalności. Jednak dopiero na przełomie XVIII/XIX wieku podjęte zostały próby zdefiniowania i usystematyzowania procesu zarządzania. Ponieważ problematyka zarządzania okazała się bardzo szerokim obszarem zainteresowań powstały różne szkoły teorii zarządzania. W klasycznym podejściu do zarządzania zrodził się drugi nurt nazwany klasyczną teorią zarządzania. Nurt ten zapoczątkował H. Fayola, który został uznany za jego prekursora. Opracował on zasady i metody zarządzania dla kadry kierowniczej. Były to pojęcia znane, lecz nigdzie wcześniej nie usystematyzowane. Sformułował ogólną teorię zarządzania, jej podstawowe zasady. Fayol podzielił działalność gospodarczą na czynności, które w organizacji są ze sobą powiązane.


Wdrożenie
wdrożeniewdrożenie

Zarządzanie | Czasem |
DEMO
SoftwareStudio Sp. z o.o.
2008 - 2018