SoftwareStudio producent oprogramowania
Kontakt
O firmie
Demo

SoftwareStudio > O programie WMS > Rotacja i zaleganie

Rotacja Zaleganie,gospodarka Magazynowa Program


Analiza towaru w magazynie wymaga często odpowiedzi na pytania co często a co wolno rotuje lub w jakich miejscach towar najcześciej jest przyjmowany i wydawany.

Rotacja i zaleganie

Zapas to określona ilość dóbr znajdująca się w rozpatrywanym systemie logistycznym przedsiębiorstwa, bieżąco nie wykorzystywana a przeznaczona do późniejszego przetworzenia lub sprzedaży. Lokalizacja głównego zapasu (a zwłąszcza jego części zabezpieczającej) zależy od wielu czynników, takich jak: branża, charakter produktu, otoczenie rynkowe (konkurencja, klienci).

Program wyposożny jest w szybkie i proste narzędzia pokazujące co się dzieje z artykułami w okreśłonym przedziale czasu - standardoow analizowane jest ostatnie 30 dni.

Czytaj też:


Gospodarka magazynowa

Gospodarka magazynowa polega przede wszystkim na: właściwym przyjmowaniu, przechowywaniu i wydawaniu materiałów na podstawie obowiązujących w danej jednostce dowodów obrotu materiałowego; pełnym zabezpieczeniu materiałów przyjętych do magazynu przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. W celu zapewnienia powyższej funkcji można użyć oprogramowanie magazynowe online, które ułatwia pracę magazynierom i przyśpiesza operacje magazynowe.


Rotacja
rotacjarotacja

zaleganie
zaleganiezaleganie

Rotacja | Zaleganie,gospodarka | Magazynowa | Program |
DEMO
SoftwareStudio Sp. z o.o.
2008 - 2019