SoftwareStudio producent oprogramowania
Kontakt
O firmie
Demo

SoftwareStudio > Moduły systemu WMS > Ewidencja na magazynie według numerów seryjnych

Dokument Wydania


Koszty magazynowania definiowane w kartotece cennikowej dla kontrahenta umożliwiają zdefiniowane jednej stawki kosztów dla magazynowania. W przypadku, gdy magazynowe palety nie mogą być obciążone pełną stawką za magazynowanie należy wprowadzić odpowiedni współczynnik kosztów. Komisjonowanie - order picking dokumenty paletowe dokumenty magazynowe mogą być powiązane i generować dodatkowo dokumenty związane z obrotem paletami i procesem paletyzacji, tworzeniem palet mix, rozliczaniem palet z kontrahentami.

Dokument wydania Wydanie do przepakowania rejestrowane jest przez Dokument wydania wewnętrznego rw oznaczony statusem „p”. Dokument wydania z magazynu wystawiany przez system erp stanowi ogólną informację o pozycjach towarowych do wydania związanych najczęściej ze sprzedażą lub produkcją. Wydanie do przepakowania rejestrowane jest przez Dokument wydania wewnętrznego rw oznaczony statusem p.

Rola Wydania

Rola wydania przeznaczona jest dla pracowników zajmujących się wydawaniem wykonanych reklamacji.


Dokument
dokumentdokumentdokument

wydania
wydaniawydania

Dokument | Wydania |
DEMO
SoftwareStudio Sp. z o.o.
2008 - 2018