SoftwareStudio producent oprogramowania
Kontakt
O firmie
Demo

Wstęp


Program Studio Reklamacje od 2007 roku zostało wdrożone w wielu różnych brażach i dostosowane do specyfiki reklamacji w zależności od rodzaju wymagań.Wstęp do programu WMS.net


program magazynowy WMS.net do obsługi magazynu wysokiego składowania


pdf - program magazyn wms.net |

Wstęp do programu magazyn narzędzi


Trudno sobie wyobrazić zarządzanie nowoczesną firmą bez dobrego zarządzania gospodarką narzędziami i ich produkcją.Wstęp
Trudno sobie wyobrazić zarządzanie nowoczesną firmą bez dobrego zarządzania gospodarką narzędziami i ich produkcją.


Wstęp
program magazynowy WMS.net do obsługi magazynu wysokiego składowania


Wstęp
Program Studio Reklamacje od 2007 roku zostało wdrożone w wielu różnych brażach i dostosowane do specyfiki reklamacji w zależności od rodzaju wymagań.


Jobs2enova
Aplikacja Studio HR.net umożliwia rejestrację kartotek klientów, kartotek kandydatów do pracy, kartotek kwater oraz pojazdów. W kartotekach klientów można wprowadzić dowolne informacje o kliencie, np. o przebiegu WSTĘPnych rozmów, a także o planowanej dacie kolejnego kontaktu. Każdego dnia w godzinach porannych wysyłany jest raport informujący o planowanych kontaktach z klientem na bieżący dzień na adres e-mail użytkownika systemu.


Bazy danych
Projektowanie bazy danych powinno rozpoczynać się zawsze od analizy informacji, które mają znaleźć się w bazie i powiązań istniejących między nimi. W wyniku WSTĘPnej fazy prac powstaje schemat pojęciowy, stanowi on model informatyczny rozważanego systemu informacji.


Mobilny Windows
Twój telefon z systemem Windows ma WSTĘPnie zainstalowane wiele mobilnych wersji oprogramowania firmy Microsoft, których używasz na co dzień. Od surfowania w internecie za pomocą programu Explorer Mobile po pracowanie na Microsoft Office Mobile – wszystko to możesz robić, będąc w ruchu. Możesz sprawdzać wiadomości e-mail lub wysyłać znajomym wiadomości tekstowe. Możesz też oczywiście dzwonić – w końcu to telefon z systemem Windows.


Weryfikacja i strojenie systemu ERP
Etap wdrażania oraz WSTĘPnej eksploatacji systemu jest źródłem najbardziej istotnych informacji umożliwiających ocenę prawidłowości przyjętych rozwiązań i działania systemu. Przekazanie systemu do bieżącej eksploatacji (pomijając oczywiście działalność konserwacyjną) nie kończy zabiegów projektowo-programowych nad doskonaleniem systemu. Szczegółowe zapoznanie się użytkowników z oprogramowaniem i indywidualne doświadczenia rozbudzają dodatkowe potrzeby informacyjne lub ujawniają potrzebę wprowadzania zmian wymuszonych przez otoczenie (prawodawcy lub kontrahenci).


Weryfikacja i strojenie systemu
Etap wdrażania oraz WSTĘPnej eksploatacji systemu jest źródłem najbardziej istotnych informacji umożliwiających ocenę prawidłowości przyjętych rozwiązań i działania systemu. Przekazanie systemu do bieżącej eksploatacji (pomijając oczywiście działalność konserwacyjną) nie kończy zabiegów projektowo-programowych nad doskonaleniem systemu.


OCR - rozpoznawanie znaków i treści dokumentu
Domyślnie podczas procesu skanowania w dokumencie jest wykonywane optyczne rozpoznawanie znaków (Optical Character Recognition, OCR). Chociaż wydłuża ono proces skanowania, ma następujące zalety: Po otwarciu zeskanowanego dokumentu w programie Microsoft Office Document Imaging można wyszukiwać w nim tekst, kopiować go do innego dokumentu lub programu i wysyłać do programu Microsoft Word, bez konieczności przeprowadzania rozpoznawania ręcznie. Skanowane pliki mogą być zapisywane pod nazwą automatyczną składającą się z dwóch pierwszych słów na stronie. Aby wyłączyć technologię OCR podczas skanowania (można przeprowadzić optyczne rozpoznawanie znaków ręcznie po zeskanowaniu dokumentu w programie Document Imaging), Na karcie Przetwarzanie w oknie dialogowym Opcje ustawienia WSTĘPnego wyczyść pole wyboru Użyj OCR do rozpoznawania tekstu skanowanego obrazu. .


Funkcjonalność modułu HANDEL
Zmiany w konfiguracji pozwalają na pracę z wieloma magazynami. Konfiguracja poszczególnych magazynów określa zachowanie programu w przypadku wystąpienia stanów ujemnych towaru. Domyślnie system nie zezwala na występowanie stanów ujemnych, ale dopuszczalne jest ich zaistnienie poprzez odpowiednią konfigurację. br/> Możliwe jest definiowanie własnych jednostek oraz przeliczników pomiędzy nimi. Rozbudowany mechanizm definiowania pozwala utworzyć dowolnie wiele cen, które dzięki programowalnym algorytmom pozwalają obsłużyć skomplikowane przypadki.br/> Poza standardowymi, system enova umożliwia tworzenie własnych dokumentów, dostosowując ich obieg do potrzeb firmy. Pomiędzy różnego typu istniejącymi i nowo definiowanymi dokumentami (faktury, WZ itp.) możliwe jest definiowanie relacji (zależności pomiędzy nimi), które opiszą i zautomatyzują obieg dokumentów handlowo-magazynowych.br/> Moduł fakturujący enova Faktury umożliwia wprowadzanie dokumentów sprzedaży i dokumentów korygujących bez gospodarki magazynowej. Moduł posiada również WSTĘPną konfigurację pozwalającą szybko i łatwo rozpocząć pracę z programem. br/> .


DEMO
SoftwareStudio Sp. z o.o.
2008 - 2019