SoftwareStudio producent oprogramowania
Kontakt
O firmie
Demo

Sortowanie


Sortowanie uruchamiane jest przez kliknięcie na wybrane pole w wierszu etykiet kolumnSortowanie danych


Pod pojęciem sortowania należy rozumieć ustalony układ pewnego porządku prezentowania danych. Informacje zapisane w zbiorach mogą być wyświetlane według dowolnego porządku. Standardowo program domyślnie porządkuje zbiór według tzw. klucza głównego (domyślny numer porządku).


dokumenty wypożyczeń | magazyn wysokiego składowania |

Sortowanie danych


Sortowanie uruchamiane jest przez kliknięcie na wybrane pole w wierszu etykiet kolumnSortowanie danych


Pod pojęciem sortowania należy rozumieć ustalony układ pewnego porządku prezentowania danych. Informacje zapisane w zbiorach mogą być wyświetlane według dowolnego porządku. Standardowo program domyślnie porządkuje zbiór według tzw. klucza głównego (domyślny numer porządku).


agregacja danych | wyszukiwanie danych w tabeli | załączniki do dokumentów |

Sortowanie


Pod pojęciem sortowania należy rozumieć ustalony układ pewnego porządku prezentowania danych.Sortowanie danych


Pod pojęciem sortowania należy rozumieć ustalony układ pewnego porządku prezentowania danych. Informacje zapisane w zbiorach mogą być wyświetlane według dowolnego porządku. Standardowo program domyślnie porządkuje zbiór według tzw. klucza głównego (domyślny numer porządku).


awarie |

Sposoby sortowania


Program udostępnia prosty sposób sortowania danych wyśweitlanych w tabeli.sortowanie
sortowaniesortowaniesortowaniesortowanie

danych
danychdanych

Sposoby sortowania
Program udostępnia prosty sposób sortowania danych wyśweitlanych w tabeli.


Sortowanie danych
Pod pojęciem sortowania należy rozumieć ustalony układ pewnego porządku prezentowania danych. Informacje zapisane w zbiorach mogą być wyświetlane według dowolnego porządku. Standardowo program domyślnie porządkuje zbiór według tzw. klucza głównego (domyślny numer porządku).


Sortowanie CMS
Pod pojęciem sortowania należy rozumieć ustalony układ pewnego porządku prezentowania danych.


Sortowanie magazyn narzędzi
Sortowanie uruchamiane jest przez kliknięcie na wybrane pole w wierszu etykiet kolumn


Sortowanie RMA
Sortowanie uruchamiane jest przez kliknięcie na wybrane pole w wierszu etykiet kolumn


Sortowanie danych
Dane można sortować według tekstu (od A do Z lub od Z do A), liczb (od najmniejszych do największych lub od największych do najmniejszych) oraz dat i godzin (od najstarszych do najnowszych i od najnowszych do najstarszych) w jednej lub większej liczbie kolumn. Można również sortować dane według listy niestandardowej (na przykład według listy zawierającej wartości Duży, Średni i Mały) lub według formatów, w tym według kolorów komórek, kolorów czcionek lub zestawów ikon. Zazwyczaj sortuje się kolumny, ale można też sortować według wierszy.


Przykładowe sortowania danych w tabeli
Przykładowo, kartoteka asortymentowa jest uporządkowana według symbolu indeksu, kartoteka kontrahentów według nazwy skróconej, rejestr sprzedaży według daty wystawienia dokumentu. Istnieją jednak sytuacje, gdy użytkownik chce mieć zaprezentowane dane według innego niż domyślny porządku. W takim wypadku należy wykonać SORTOWANIE DANYCH, czyli ustalić nowy porządek. Sortowanie wykonywane jest rosnąco według ogólnie przyjętych zasad w informatyce.


Zmiana kolejności
Innym sposobem zmiany kolejności wyświetlania danych znajdujących się w tabeli jest skorzystanie z menu kontekstowego wyświetlanego za pomocą prawego przycisku myszki, w sytuacji gdy wskaźnik myszki znajduje się nad tytułem kolumny tabeli. Wyświetla się wóczas menu kontaktowe dla wiersza z opsiem kolumn tabeli, i możmey wybrać SORTOWANIE DANYCH MALEJĄCO lub ROSNĄCO. Uporządkowanie danych zostanie wykonane wg wskaznej - wybranej kolumny. Użytkownik może posortować dane wg każdej, dowolnej kolumny udostępnionej w tabeli.


Sortowanie danych w tabeli
Każda lista jest sortowana zgodnie ze standardem producenta (np. lista faktur sortowana jest wg kolumny Data). O sortowaniu świadczy mały trójkącik w nagłówku kolumny. Zmianę sortowania uzyskujemy poprzez klikniecie w nagłówek innej kolumny. Wykonanie ponowne tej czynności na tym samym nagłówku spowoduje sortowanie w odwróconym porządku (np. do Z do A).


DEMO
SoftwareStudio Sp. z o.o.
2008 - 2018