SoftwareStudio producent oprogramowania
Kontakt
O firmie
Demo

Grupowanie danych


Funkcja grupowania pozwala na przedstawienie danych wyświetlanych w tabeli pogrupowanych wg warunku (wybranej kolumny).


służby utrzymania ruchu |

Grupowanie danych


Funkcja grupowania pozwala na przedstawienie danych wyświetlanych w tabeli pogrupowanych wg warunku (wybranej kolumny).


dedmo studio raporty |

Grupowanie danych


Funkcja grupowania pozwala na przedstawienie danych wyświetlanych w tabeli pogrupowanych wg warunku (wybranej kolumny).Grupowanie danych


Funkcja grupowania pozwala na przedstawienie danych wyświetlanych w tabeli pogrupowanych wg warunku (wybranej kolumny).Grupowanie danych


Funkcja grupowania pozwala na przedstawienie danych wyświetlanych w tabeli pogrupowanych wg warunku (wybranej kolumny).


przeszukiwanie tabeli |

grupowanie
grupowaniegrupowaniegrupowaniegrupowanie

danych
danychdanych

Grupowanie danych
Funkcja grupowania pozwala na przedstawienie danych wyświetlanych w tabeli pogrupowanych wg warunku (wybranej kolumny).


Grupowanie
Funkcja grupowania pozwala na przedstawienie danych wyświetlanych w tabeli pogrupowanych wg warunku (wybranej kolumny).


Grupowanie
GRUPOWANIE DANYCH znajdujących się w tabeli wg określonego warunku


Grupowanie danych
Funkcja grupowania pozwala na przedstawienie danych wyświetlanych w tabeli pogrupowanych wg warunku (wybranej kolumny).


Grupowanie danych
Funkcja grupowania pozwala na przedstawienie danych wyświetlanych w tabeli pogrupowanych wg wybranej kolumnu lub kilku kolumn. Podczas grupowania dane w widoku danych są grupowane według określonego kryterium. Sortowanie i grupowanie są czynnościami powiązanymi z sobą, czyli program aby pogrupować dane znajdujące się w danej kolumnie, najpierw okreśa kolejność sortowania. Podstawową formą grupowania jest sortowanie alfabetyczne listy narzędzi w taki sposób, aby narzędzia zaczynające się od litery „A” były wyświetlane razem. Każdą grupę w widoku danych można rozwinąć lub zwinąć, korzystając z nagłówka grupy. .


Grupowanie
Do włączenie grupowania na liście służy formularz Organizuj listę, który znajdziemy w górnym menu Widok każdej listy. W celu włączenie grupowania należy na pierwszej zakładce Ogólne formularza Organizuj listę włączyć check przy opisie: GRUPOWANIE DANYCH wg dowolnych pól. Po zamknięciu formularza na liście tuż nad kolumnami pojawi się szary pasek, w obszar, którego wprowadzamy nagłówek kolumny. Wprowadzenie odbywa się na zasadzie drag and drop. Trzymając wskaźnik myszy na szarym pasku nad kolumnami, klikamy prawym klawiszem myszy. Z dostępnego menu wybieramy np. Rozwiń wszystkie grupy. Można rozwinąć pojedynczą grupę poprzez naciśnięcie „+” przy nazwie grupy. Rozwinięcie wszystkich grup można również uzyskać poprzez zaznaczenie parametru Automatycznie rozwijaj grupy zapisów. Wyświetlane dane będą uwidocznione w zależności od wprowadzonego nagłówka.


Grupowanie danych w tabeli
Standardowa funkcja grupowania pozwala na GRUPOWANIE DANYCH wg każdej, dowolnej kolumny tabeli, można to wykorzystać do łączenia wierszy szczegółów tabeli w zbiory danych powiażane wspólną unikalną informacją danej kolumny.


DEMO
SoftwareStudio Sp. z o.o.
2008 - 2018