Funkcje systemu WMS

Funkcje systemu WMS

funkcje-systemu-wms

Szczególnym zadaniem realizowanym w ramach systemów WMS jest bezbłędna lokalizacja towarów w magazynie oraz kontrola przebiegu obrotu magazynowego. System dostarcza informacji dotyczących stanu magazynowego według wielu różnych kryteriów. A także umożliwia sprawną lokalizację każdej partii towaru i każdej pojedynczej przesyłki.

W systemie WMS. Funkcje systemu WMS. Operator może wygenerować odpowiednią etykietę i oznaczyć nią jednostki towarowe. Lub w momencie przyjmowania towaru do magazynu przyjąć do systemu informacje zawarte na etykiecie nadanej jej wcześniej przez inny podmiot.

Stan magazynu na dzień

Awizo wydania kontrahent może zapisać w programie awizo wydania traktowane, jako zlecenie wydania towaru.

Wersja do obsługi magazynu usługowo zwykle wyposażona jest w moduł dostępu przez internet dla klientów – właścicieli magazynowego towaru.

Dokument w trakcie realizacji oznaczony jest symbolem 1 w polu stan w pierwszej kolumnie rejestru.

W firmach świadczących usługi logistyczne systemy warehouse management system WMS stanowią często technologię wspierającą działanie systemu zarządzającego ERP. Zwykła kartę paletową możemy drukować na standardowej drukarce Windows (laser lub atrament). Natomiast etykiety logistyczne GS1 drukujemy na specjalistycznych drukarkach kodów kreskowych zebra. Przyjęcie z przepakowania nie ujmuje się w zestawieniach kosztów.

Operacją magazynową określamy czynność jaką należy wykonać, aby zmienić stan na lokacjach magazynowych. Program magazynowy do obsługi magazynu wysokiego składowania można zintegrować z systemem sap ERP. Dzieje się to poprzez wymianę kluczowych informacji na zasadzie online lub offline. 

Dokumenty magazynowe

W systemie magazynowym WMS występują standardowe dokumenty obrotu towarowego oraz dokumenty związane z przepakowaniem asortymentu między paletami. Przesunięcie opakowań miedzy lokacjami, inwentaryzacja. Arkusz inwentaryzacyjny można generować między innymi według lokalizacji, stref, rodzajów opakowań, a także obrotu. Dostępna jest także funkcja inwentaryzacji zmianowej.

Funkcje systemu WMS

Składowanie, kompletacja i wysyłka rozpoczyna się standardowo od wydania zlecenia magazynowego. Zlecenie powstaje na bazie awiza dostawy, zamówienia klienta, zapotrzebowania materiałowego z produkcji itp. Zawiera ono informacje o rodzaju czynności magazynowej, asortymencie, wymaganej ilości i kontrahencie.

Kolejnym krokiem jest wygenerowanie tzw. sugestii, wskazującej lokalizację asortymentu, trasę i sposób kompletacji towarów. A także konkretne osoby, którym przydzielono poszczególne zadania. Propozycja uwzględnia także czas kompletacji. Opracowuje się ją indywidualnie dla każdego zlecenia przez kierownika magazynu lub osobę do tego uprawnioną.

Większość operacji magazynowych w tym dokumenty przyjęcia do magazynu realizuje się za pomocą przenośnych terminali radiowych, czyli kolektorów danych. Wyposażone w czytnik kodów kreskowych, połączonych drogą radiową bezpośrednio (on-line) z bazą danych. Terminale magazynowe pracują na systemie Windows CE, nowsze na Windows Mobile, a najnowsze na urządzeniach z systemem Android.

Skorowidze

Opcja wyświetla menu z dostępem do definicji skorowidzy systemowych, np. oddziały, magazyny, regały, rzędy, poziomy.
SKOROWIDZE

Sumy cząstkowe

Pogrupowane dane moga zawierać kolumny wartościowe np. ilość sztuk, wagę itp. Dane te można sumować nie tylko dla całej tabeli, ale także przy każdej zmianie grupy. Wartości sum częściowych stanowią agregację pól liczbowych w wierszach szczegółów. Pojęcie Sumy Cząstkowe dotyczy nie tylko procedury tworzenia sum, ale można także obliczać wartości minimalne, maksymalne lub średnią dla danych danej kolumny. SUMY CZĄSTKOWE.

Logowanie i autoryzacja

System uwierzytelnienia jest bardzo trudnym i skomplikowanym procesem, dlatego nasza firma wykorzystuje sprawdzone metody jakie są oferowane przez środowisko VisualStudio oraz ASP.net. Środowisko to oferuje różne mechanizmy uwierzytelnienia, z których w programie można wybrać jedną z metod. Standardowe uwierzytelnianie Windows z IIS – oparte o formularze – aplikacja wymaga, aby wszystkie moduły obsługujące żądania stron zawierały cookies wydane przez serwer. Jest to domyślne rozwiązanie naszych aplikacji.

Próba dostępu użytkowników do zasobów zabezpieczonych bez cookies powoduje automatyczne przekierowanie do strony logowania, która weryfikuje referencje wydające cookies. Dostarczona aplikacja jest skonfigurowana do pracy w sieci lokalnej lub z dostępem przez Internet, ale wykorzystuje do autentykacji użytkowników logowanie Windows, w związku z tym wymagane jest założenie użytkowników systemu Windows i nadanie odpowiednich praw do korzystania z aplikacji IIS i/lub bazy SQL. Po uruchomieniu aplikacji serwer Windows wyświetla okno logowania i prosi o podanie nazwy użytkownika i hasła, po zweryfikowaniu przez Windows prawidłowych danych następuje logowanie do aplikacji czyli sprawdzenie czy podany użytkownik znajduje się na liście w bazie danych aplikacji i jakie ma ustawione uprawnienia. UWAGA: domyślnie założona witryna w IIS server może mieć włączony dostęp anonimowy co skutkuje brakiem pytania użytkownika o nazwę i hasło, a program uruchomiony w tym trybie pozwala korzystać użytkownikowi nieokreślonemu (bez nazwy). LOGOWANIE I AUTORYZACJA.

Załączniki

Standardowa funkcja pozwalająca na umieszczenie do danej kartoteki kontrahenta dowolnych plików stanowiących załącznik. Mogą to być dokumenty firmy np. w formacie PDF, umowy itp. ZAŁĄCZNIKI.

Usuwanie załączników

W celu usunięcia załączonego pliku z folderu danego dokumentu należy zaznaczyć plik do usunięcia i wybrać polcenie usuwania (kliknąć na ikonę z czerwonym symbolem X) i plik jest fizycznie usuwany z folderu. Innym sposobem jest usuwanie plików z systemu przez administratora serwera. USUWANIE ZAŁĄCZNIKÓW.

Operacje wewnętrzne

Wszelkiego typu Operacje magazynowe realizuje się za pomocą przenośnych terminali z czytnikami kodów kreskowych np. Symbol Motorola z Windows Mobile lub Windows CE podłączonych drogą radiową bezpośrednio (on-line) z bazą danych. System obsługi terminali stanowi dodatkowy moduł systemu magazynowego. Operacje wewnętrzne polegające na przemieszczeniu towarów pomiędzy strefami w obrębie jednego magazynu, mogą dotyczyć reorganizacji magazynu, umieszczenia konkretnego nośnika w gnieździe, kompletacji nowego nośnika.
OPERACJE WEWNĘTRZNE

Program magazynowy na Androida

Moduł systemu WMS, instalowany na urządzeniach mobilnych z system operacyjnym ANDROID stanowią nowoczesną alternatywę dla systemów opartych o Windows CE i Windows Mobile. Program magazynowy na Androida cechuje nowoczesny wygląd, szybkość działania oraz intuicyjny interfejs. W czasach, gdy ponad 80% użytkowanych telefonów i tabletów wyposażonych jest w system Android wykorzystanie programu magazynowego na Android jest więc koniecznością. PROGRAM MAGAZYNOWY NA ANDROIDA.

Palety przemysłowe

Przemysłowe palety (jednorazowe) 1200x1000mm,(1200x800mm) zwrotne, nieuszkodzone, koloru jasnego, suche, czyste (bez żadnych śladów olejów, farb, smarów, zabrudzeń technicznych np. cementu i innych) o udźwigu do 900 kg. /1500kg.

zarządzanie magazynem
Zarządzanie magazynem

Trend wirtualizacji sprawia, że organizacje IT i dostawcy usług hostingowych muszą proponować klient…

Przyjęcie towaru

Dlatego wms program przyjęcie towaru powinieneś o tym wiedzieć! Dlatego wms program przyjęcie towaru…

Programy komputerowe magazynowe

Co znaczy wms programy komputerowe magazynowe ? Zastosowanie rozwiązań przeglądarkowych pozwala na z…

  • Aplikacja magazynowa Android. Nowoczesna aplikacja magazynowa dostępna jest na kolektory z systemem Android oraz z dowolnego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę Internetową. Oprogramowanie magazynowe Stan magazynu na dzieńAwizo wydania kontrahent może zapisać w programie awizo wydania traktowane, jako zlecenie wydania towaru.Wersja do obsługi magazynu usługowo zwykle wyposażona jest w moduł dostępu przez internet dla klientów – właścicieli magazynowego towaru.Dokument w.
  • Aplikacja magazynowa android. Moduł systemu WMS do pracy na przenośnych urządzeniach tzw. kolektory danych, czyli terminale WiFi. Komunikacja pomiędzy systemem WMS, a także kolektorami odbywa się On-line poprzez sieć WiFi. Każde zdarzenie wykonane na kolektorze przenośnym od razu rejestruje się w systemie WMS. A każde zlecenie z systemu magazynowego WMS od razu tafia do kolektora (brak konieczności podpinania.
  • Programy magazynowe. Na polskim rynku programy magazynowe dostępne są od początku lat 90tych. Wybór spośród kilkudziesięciu producentów programów magazynowych nie jest jednak prosty. Większość rozwiązań opiera się na wszelkiego rodzaju raportach analizujących dane i prezentujące wyniki na ekranie lub w postaci wydruków. Sieć WWW była pierwotnie używana wyłącznie do dostarczania statycznych stron zawierających tekst i obrazki. Oprogramowanie serwera WWW było.

WMS demo

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu magazynowego WMS odpowiada Twoim potrzebom?

Magazyn WMS.net