SoftwareStudio producent oprogramowania
Kontakt
O firmie
Demo

baza
bazabaza

danych
danychdanych

SQL
sqlsql

SQL server 9316065340915


SQL express
SQL SERVER bezpłatna baza danych SQL.

SQL express
SQL SERVER Poza edycjami czysto komercyjnymi Microsoft udostępnia również edycje darmowe do dowolnego zastosowania (w tym komercyjnego). Edycje te mają różnorodne ograniczenia i tak np. do wersji 2000 (8.0) włącznie nie były m.in. udostępniane graficzne narzędzia do zarządzania bazami danych oraz były.

SQL express
SQL SERVER Poza edycjami czysto komercyjnymi Microsoft udostępnia również edycje darmowe do dowolnego zastosowania (w tym komercyjnego). Edycje te mają różnorodne ograniczenia i tak np. do wersji.

SQL express
SQL SERVER Poza edycjami czysto komercyjnymi Microsoft udostępnia również edycje darmowe do dowolnego zastosowania (w tym komercyjnego). Edycje te mają różnorodne ograniczenia i tak np. do wersji 2000 (8.0) włącznie nie były m.in. udostępniane graficzne narzędzia do.

http://sql.server.net.pl/program/sql-express/
Poza Edycjami Czysto Komercyjnymi Microsoft Udostępnia Również Edycje Darmowe do Dowolnego Zastosowania (w tym Komercyjnego). Edycje te Mają Różnorodne Ograniczenia i tak np. do Wersji 2000 (8.0) Włącznie nie Były M.in. Udostępniane Graficzne Narzędzia do Zarządzania Bazami Danych Oraz Były Ograniczenia co do Możliwej Ilości Połączeń do Bazy. Począwszy od Wersji 2005 (9.0) Można Pobrać Wersję z Graficznymi Narzędziami i nie ma już Limitu Połączeń. Narzędzia Posiadają Jednak Ograniczone Możliwości w Stosunku do Pełnej Wersji, a Nawet Jedna z Istotnych Usług Dostępnych Wcześniej w Darmowych Wersjach, nie Jest już Dostępna. nie Można już Przez to Wykonywać Zautomatyzowanych Zadań np. Archiwizacji baz Danych o Zadanej Godzinie. Dodatkowo Ograniczona Została Również Wydajność Samego Serwera sql (ograniczono Wykorzystywaną Pamięć Ram).

SoftwareStudio - usługi informatyczne
Poznań: 2016-03-05 10:27:56

SQL
sqlsql

express
expressexpress
DEMO
SoftwareStudio Sp. z o.o.
2008 - 2018