SoftwareStudio producent oprogramowania
Kontakt
O firmie
Demo

oprogramowanie
oprogramowanieoprogramowanie

magazynowe
magazynowemagazynowe

SSCC
sscc

awiza
awizaawiza

magazynu
magazynumagazynu

O programie WMS 9273121758750


Dokumenty magazynowe
O PROGRAMIE WMS oprogramowanie magazynowe SSCC awiza dostaw,program do prowadzenia magazynu.

Dokumenty magazynowe
O PROGRAMIE WMS

Dokumenty magazynowe 

w systemie WMS.net

Dokumenty magazynowe rejestrują obrót magazynowy związany z zakupami, sprzedażą (dokumenty zewnętrzne) oraz obrotem wewnątrz firmy wynikające z przyjęciem, wydaniem lub zmianą magazynu. Ponadto występuje specjalny dokument zmiany lokalizacji, związany z przemieszczaniem.

Dokumenty magazynowe
O PROGRAMIE WMS

Dokumenty magazynowe 

w systemie WMS.net

Dokumenty magazynowe rejestrują obrót magazynowy związany z zakupami, sprzedażą (dokumenty zewnętrzne) oraz obrotem wewnątrz firmy wynikające.

Dokumenty magazynowe
O PROGRAMIE WMS

Dokumenty magazynowe 

w systemie WMS.net

Dokumenty magazynowe rejestrują obrót magazynowy związany z zakupami, sprzedażą (dokumenty zewnętrzne) oraz obrotem wewnątrz firmy wynikające z przyjęciem, wydaniem lub zmianą magazynu. Ponadto występuje specjalny dokument.

https://magazyn.softwarestudio.com.pl/program/dokumenty-magazynowe/

dokumenty Magazynowe 

w Systemie Wms.net

dokumenty Magazynowe Rejestrują Obrót Magazynowy Związany z Zakupami, Sprzedażą (dokumenty Zewnętrzne) Oraz Obrotem Wewnątrz Firmy Wynikające z Przyjęciem, Wydaniem lub Zmianą Magazynu. Ponadto Występuje Specjalny Dokument Zmiany Lokalizacji, Związany z Przemieszczaniem Towaru Wewnątrz Magazynu - Przeniesienie z Jednego Miejsca Paletowego (adresu) na Inne. dokumenty pz Dokumenty Przyjęcia do Magazynu Związane z Dostawami z Zewnątrz - Przyjęcia od Kontrahentów. dokumenty wz Dokumenty Wydania z Magazynu na Zewnątrz Związane z Wydaniem Kontrahentowi. dokumenty pw Dokumenty Przyjęcia Wewnętrznego do Magazynu Wysokiego Składowania, Związany z Dostawami z Innego Magazynu Firmy. Brak Określonego Kontrahenta. dokumenty rw Dokumenty Wydania Wewnętrznego (rozchód Wewnętrzny z Magazynu Wysokiego Składowania), Związany z Dostawami do Innego Magazynu Firmy. dokumenty Zl Dokumenty Zmiany Lokalizacji (dokument Wewnętrzny Firmy w Ramach ; Magazynu Wysokiego Składowania), Związany z Przeniesieniem Towarów z Jednego Miejsca Adresowego (paletowego) na Inne Miejsce Adresowe. komisjonowanie - Order Picking Przepakowanie Towarów Jest Rejestrowane Przez Dokumenty: rw Rozładunek Palet (wydanie do Przepakowania) Oraz pw Załadunek Towaru na Inne Palety (przyjęcie z Przepakowania). Wydanie do Przepakowania Rejestrowane Jest Przez Dokument Wydania Wewnętrznego rw Oznaczony Statusem p. Wydanie Palet z Magazynu Odbywa się na Takich Samych Zasadach jak Przy Dokumencie wz. w Nagłówku Dokumentu Wybierany Jest Kontrahent, w Pozycjach Wyświetlana Jest Lista Towarów Wybranego Kontrahenta. Przy Operacji nie Jest Rejestrowana Pora Wyładunku Przepakowanie nie Jest Ujęte w Zestawieniach Kosztów. Przyjęcie po Przepakowaniu Rejestrowane Jest za Pomocą Dokumentu Przyjęcia Wewnętrznego pw Oznaczonego Statusem p. w Nagłówku Dokumentu Wybierany Jest Kontrahent a w Pozycjach Dokumentu Wyświetlana Jest Lista Towarów Kontrahenta. Przyjęcie z Przepakowania nie Jest Ujmowane w Zestawieniach Kosztów. Przy Przepakowaniu Towaru na Mniejsze Palety Wymagane Jest Zastosowanie Odpowiedniego Współczynnika Kosztów Magazynowania. Koszty Magazynowania Definiowane w Kartotece Cennikowej dla Kontrahenta Umożliwiają Zdefiniowane Jednej Stawki Kosztów dla Magazynowania. w Przypadku, gdy Magazynowe Palety nie Mogą być Obciążone Pełną Stawką za Magazynowanie Należy Wprowadzić Odpowiedni Współczynnik Kosztów. Wartość Zapisywana Jest w Skorowidzu Palet dla Wybranej Pozycji. w Obliczeniach Kosztów Magazynowania Stawka za Magazynowanie Palet ze Współczynnikiem Obliczana Jest Jako Iloczyn Stawki Podstawowej i Współczynnika. komisjonowanie - Order Picking dokumenty Paletowe Dokumenty Magazynowe Mogą być Powiązane i Generować Dodatkowo Dokumenty Związane z Obrotem Paletami i Procesem Paletyzacji, Tworzeniem Palet Mix, Rozliczaniem Palet z Kontrahentami.

SoftwareStudio - usługi informatyczne
Poznań: 2016-01-01 10:27:56

Dokumenty
dokumentydokumenty

magazynowe
magazynowemagazynowe
DEMO
SoftwareStudio Sp. z o.o.
2008 - 2018