SoftwareStudio producent oprogramowania
Kontakt
O firmie
Demo

aplikacja
aplikacjaaplikacja

obsługi
obsługi

magazynu
magazynumagazynu

poznań
poznańpoznań

kompletacja
kompletacjakompletacja

zamówienia
zamówienia

picking
pickingpicking

magazynu
magazynumagazynu

wysokiego
wysokiegowysokiego

składowania
składowaniaskładowania

O programie WMS 9272121614332


Komisjonowanie towarów w magazynie
O PROGRAMIE WMS aplikacja do obsługi magazynu poznań kompletacja zamówienia picking list,obsługi magazynu wysokiego składowania.

Komisjonowanie
O PROGRAMIE WMS Przepakowanie towarów jest rejestrowane przez dokumenty: Rw – rozładunek palet (wydanie do przepakowania) Pw – załadunek towaru na inne palety (przyjęcie z przepakowania). Wydanie do przepakowania rejestrowane jest przez dokument wydania wewnętrznego Rw oznaczony statusem „P”. Wydanie palet z magazynu.

Komisjonowanie towarów w magazynie
O PROGRAMIE WMS Przepakowanie towarów jest rejestrowane przez dokumenty: Rw – rozładunek palet (wydanie do przepakowania) Pw – załadunek towaru na inne palety (przyjęcie z przepakowania). Wydanie do.

Komisjonowanie
O PROGRAMIE WMS Przepakowanie towarów jest rejestrowane przez dokumenty: Rw – rozładunek palet (wydanie do przepakowania) Pw – załadunek towaru na inne palety (przyjęcie z przepakowania). Wydanie do przepakowania rejestrowane jest przez dokument wydania wewnętrznego Rw oznaczony statusem.

https://magazyn.softwarestudio.com.pl/program/komisjonowanie/
Przepakowanie Towarów Jest Rejestrowane Przez Dokumenty: rw – Rozładunek Palet (wydanie do Przepakowania) pw – Załadunek Towaru na Inne Palety (przyjęcie z Przepakowania). Wydanie do Przepakowania Rejestrowane Jest Przez Dokument Wydania Wewnętrznego rw Oznaczony Statusem „p”. wydanie Palet z Magazynu Odbywa się na Takich Samych Zasadach jak Przy Dokumencie wz. w Nagłówku Dokumentu Wybierany Jest Kontrahent, w Pozycjach Wyświetlana Jest Lista Towarów Wybranego Kontrahenta. Przy Operacji nie Jest Rejestrowana Pora Wyładunku – Przepakowanie nie Jest Ujęte w Zestawieniach Kosztów. Przyjęcie po Przepakowaniu Rejestrowane Jest za Pomocą Dokumentu Przyjęcia Wewnętrznego pw Oznaczonego Statusem „p”. w Nagłówku Dokumentu Wybierany Jest Kontrahent a w Pozycjach Dokumentu Wyświetlana Jest Lista Towarów Kontrahenta. Przyjęcie z Przepakowania nie Jest Ujmowane w Zestawieniach Kosztów. Przy Przepakowaniu Towaru na Mniejsze Palety Wymagane Jest Zastosowanie Odpowiedniego Współczynnika Kosztów Magazynowania. Koszty Magazynowania Definiowane w Kartotece Cennikowej dla Kontrahenta Umożliwiają Zdefiniowane Jednej Stawki Kosztów dla Magazynowania. w Przypadku, gdy Magazynowe Palety nie Mogą być Obciążone Pełną Stawką za Magazynowanie Należy Wprowadzić Odpowiedni Współczynnik Kosztów. Wartość Zapisywana Jest w Skorowidzu Palet dla Wybranej Pozycji. w Obliczeniach Kosztów Magazynowania Stawka za Magazynowanie Palet ze Współczynnikiem Obliczana Jest Jako Iloczyn Stawki Podstawowej i Współczynnika. komisjonowanie - Order Picking

SoftwareStudio - usługi informatyczne
Poznań: 2017-07-07 21:08:54

Komisjonowanie
komisjonowaniekomisjonowanie
DEMO
SoftwareStudio Sp. z o.o.
2008 - 2018