SoftwareStudio producent oprogramowania
Kontakt
O firmie
Demo

raporty
raportyraporty

raportowanie
raportowanieraportowanie

internet
internetinternet

Moduły systemu WMS 9262200102810


Raportowanie SQL Report Server
MODUŁY SYSTEMU WMS raporty raportowanie przez internet.

Raportowanie SQL Report Server
MODUŁY SYSTEMU WMS Pracownicy merytoryczni w całej organizacji — by móc szybko i sprawnie podejmować decyzje — potrzebują dostępu do danych biznesowych. Ci posiadający wszechstronne umiejętności i wiedzę pracownicy potrzebują intuicyjnego, a jednocześnie silnego narzędzia, umożliwiającego przeglądanie danych i znajdowanie odpowiedzi na pytania.

Raportowanie SQL Report Server
MODUŁY SYSTEMU WMS Pracownicy merytoryczni w całej organizacji — by móc szybko i sprawnie podejmować decyzje — potrzebują dostępu do danych biznesowych. Ci posiadający wszechstronne umiejętności i wiedzę.

Raportowanie SQL Report Server
MODUŁY SYSTEMU WMS Pracownicy merytoryczni w całej organizacji — by móc szybko i sprawnie podejmować decyzje — potrzebują dostępu do danych biznesowych. Ci posiadający wszechstronne umiejętności i wiedzę pracownicy potrzebują intuicyjnego, a jednocześnie silnego narzędzia, umożliwiającego przeglądanie danych.

http://raporty.softwarestudio.com.pl/program/report-builder/
Pracownicy Merytoryczni w Całej Organizacji — by móc Szybko i Sprawnie Podejmować Decyzje — Potrzebują Dostępu do Danych Biznesowych. ci Posiadający Wszechstronne Umiejętności i Wiedzę Pracownicy Potrzebują Intuicyjnego, a Jednocześnie Silnego Narzędzia, Umożliwiającego Przeglądanie Danych i Znajdowanie Odpowiedzi na Pytania o Znaczeniu Krytycznym, bez Konieczności Posiadania Szczegółowej Wiedzy Technicznej na Temat Firmowych Źródeł Danych. Report Builder — Nowy Składnik Microsoft sql Server 2005 Reporting Services — Umożliwia Użytkownikom Tworzenie Własnych Raportów z Wykorzystaniem Przyjaznego Modelu Danych. Narzędzie to Wykorzystuje Platformę Reporting Services do Udostępnienia Wszystkim Użytkownikom Funkcji Raportowania ad Hoc. Report Builder Pozwala Także Użytkownikom na: formatowanie Raportów i Uzupełnianie ich Napisami, Tworzenie Nowych pól i Obliczeń Zdefiniowanych z Wykorzystaniem Modelu, Podgląd, Drukowanie i Publikowanie Raportów, Eksport Danych Tworzących Raport do Plików w Różnych Formatach, w tym w Formacie Microsoft Excel. interaktywna Eksploracja Danych - Narzędzie Report Builder Umożliwia Użytkownikom Interaktywne Drążenie i Eksplorację Danych Związanych z Zawartością Raportów. automatyczne Tworzenie Nowych Raportów o Rosnącej Szczegółowości (drill Down) Pozwala Użytkownikom na Eksplorację Danych Zgodnie ze Ścieżkami Nawigacyjnymi Zdefiniowanymi w Modelu. Zapytania dla Raportów Nawigacyjnych Generowane są „w Locie” Zgodnie z Kontekstem „miejsca”, w Którym Obecnie Znajduje się Użytkownik. Drążenie Danych Dostępne Jest tak Długo, jak Długo w Bieżącym Widoku Istnieje Relacja Prowadząca do Danych o Większej Szczegółowości. Modele Report Builder Narzędzie Report Builder Buduje Raporty w Oparciu o Modele Stanowiące Warstwę Biznesową Opisującą Źródła Danych. Modele Raportów Zawierają: Stosowane w Praktyce Nazwy pól i Tabel w Bazie Danych, Definicje Relacji Pomiędzy Elementami Źródła Danych, Logiczne Grupy Zawierające Inne Elementy Modelu. Model Ułatwia Użytkownikom Nawigowanie i Wybieranie Odpowiednich Informacji ze Źródła Danych. na Podstawie Definicji Zawartych w Modelu, Narzędzie Report Builder Automatycznie Generuje Zapytania i Pobiera Żądane Dane Źródłowe. Modele Pozwalają Także na Zabezpieczanie Wybranych Elementów, Dzięki Czemu Użytkownicy Widzą Tylko te Dane, do Których Mają Prawa. Modele Report Builder Można Budować w Oparciu o Bazy Danych Microsoft sql Server i Analysis Sevices Integracja z Usługami Reporting Services Raport Utworzony i Opublikowany za Pomocą Narzędzia Report Builder Niczym nie Różni się od Raportów Reporting Services. Może Wykorzystywać Wszystkie Dostępne na Platformie Raportowania Funkcje Przeglądania Raportów i Zarządzania Nimi. Raporty Report Builder są Publikowane za Pomocą Języka Report Definition Language. Raporty są Zarządzane, Zabezpieczane i Dostarczane za Pomocą Tych Samych Metod i Interfejsów Api. Raporty Report Builder Mogą być Edytowane za Pomocą Narzędzia Report Designer — Wykorzystują Pełną Funkcjonalność Tego Narzędzia, Między Innymi Tworzenie Zagnieżdżonych Regionów Danych i Obsługę Rozszerzonych Wyrażeń. Narzędzie Report Builder Może Zostać Zintegrowane i Uruchamiane z Aplikacji Opracowanych Przez Niezależnych Producentów Oprogramowania.

SoftwareStudio - usługi informatyczne
Poznań: 2016-01-27 10:27:56

Raportowanie
raportowanieraportowanie

SQL
sqlsql

Report
reportreport

Server
serverserver
DEMO
SoftwareStudio Sp. z o.o.
2008 - 2018