SoftwareStudio producent oprogramowania
Kontakt
O firmie
Demo

przyjęcia
przyjęciaprzyjęcia

Warehouse Managment System 9262195631893


Polityka bezpieczeństwa w magazynie
WAREHOUSE MANAGMENT SYSTEM bezpieczeństwo programu, bezpieczeństwo aplikacji,dokument przyjęcia.

Polityka bezpieczeństwa w systemie magazynowym
WAREHOUSE MANAGMENT SYSTEM Program magazynowy WMS.net używa autentykacji przez formularze, istnieje jednak możliwość wdrożenia rozwiązań w sieci lokalnej opartej o autentykację przez Windows, w takim wypadku zalogowanie do systemu MS Windows pozwala na automatyczną identyfikacją pracownika i nadanie mu określonych uprawnień do aplikacji..

Polityka bezpieczeństwa w magazynie
WAREHOUSE MANAGMENT SYSTEM Program magazynowy WMS.net używa autentykacji przez formularze, istnieje jednak możliwość wdrożenia rozwiązań w sieci lokalnej opartej o autentykację przez Windows, w takim wypadku zalogowanie do.

Polityka bezpieczeństwa w systemie magazynowym
WAREHOUSE MANAGMENT SYSTEM Program magazynowy WMS.net używa autentykacji przez formularze, istnieje jednak możliwość wdrożenia rozwiązań w sieci lokalnej opartej o autentykację przez Windows, w takim wypadku zalogowanie do systemu MS Windows pozwala na automatyczną identyfikacją pracownika i nadanie.

https://magazyn.softwarestudio.com.pl/program/polityka-bezpieczenstwa-magazyn/
Program Magazynowy Wms.net Używa Autentykacji Przez Formularze, Istnieje Jednak Możliwość Wdrożenia Rozwiązań w Sieci Lokalnej Opartej o Autentykację Przez Windows, w Takim Wypadku Zalogowanie do Systemu ms Windows Pozwala na Automatyczną Identyfikacją Pracownika i Nadanie mu Określonych Uprawnień do Aplikacji. w Celu Wybrania Metody i Określenia Priorytetów Wraz z Określoną Polityką Bezpieczeństwa Danych Należy Przed Wdorżeniem Wykonać Analizę Potrzeb i Aktualnie Posiadanych Możliwości Technicznych. Żaden z Systemów Autentykacji Asp.net nie Oferuje Szyfrowania Danych Przesyłanych od Klienta do Serwera, Problem Wynika nie z Technologii Asp.net, ale z Protokołu Http, Jeżeli Aplikacja ma Przesyłać Ważne Dane i Działać w Internecie, a nie Tylko w Sieci Lokalnej, Wówczas Należy Zastosować Bezpieczny Protokół ssl (secure Socket Layer) lub Inny Mechanizm Szyfrujący.

SoftwareStudio - usługi informatyczne
Poznań: 2017-07-04 19:43:06

Polityka
politykapolityka
DEMO
SoftwareStudio Sp. z o.o.
2008 - 2018