SoftwareStudio producent oprogramowania
Kontakt
O firmie
Demo

program
programprogram

magazynu
magazynumagazynu

magazyn
magazynmagazyn

Funkcje programu magazynowego 9262162302297


Drukowanie dokumentów magazynowych
FUNKCJE PROGRAMU MAGAZYNOWEGO język C# program do magazynu magazyn internetowy,operatorów logistycznych.

Drukowanie dokumentów
FUNKCJE PROGRAMU MAGAZYNOWEGO Wydruk dokumentu wykonywany jest przez użycie polecenia WYDRUK z górnego paska przycisków. Drukowany jest dokument, który zostałzaznaczony (przez kliknięcie na dowolną pozycję dokumentu) przed uruchomieniem funkcji.W górnym pasku okna wydruku dostępne są polecenia obsługi wydruku.
Podgląd wybranych stron wydruku umożliwiają polecenia:

Drukowanie dokumentów magazynowych
FUNKCJE PROGRAMU MAGAZYNOWEGO Wydruk dokumentu wykonywany jest przez użycie polecenia WYDRUK z górnego paska przycisków. Drukowany jest dokument, który zostałzaznaczony (przez kliknięcie na dowolną pozycję dokumentu) przed uruchomieniem.

Drukowanie dokumentów
FUNKCJE PROGRAMU MAGAZYNOWEGO Wydruk dokumentu wykonywany jest przez użycie polecenia WYDRUK z górnego paska przycisków. Drukowany jest dokument, który zostałzaznaczony (przez kliknięcie na dowolną pozycję dokumentu) przed uruchomieniem funkcji.W górnym pasku okna wydruku dostępne są polecenia obsługi wydruku.
Podgląd.

http://magazyn.wysokiego.skladowania.pl/
Wydruk Dokumentu Wykonywany Jest Przez Użycie Polecenia Wydruk z Górnego Paska Przycisków. Drukowany Jest Dokument, Który Zostałzaznaczony (przez Kliknięcie na Dowolną Pozycję Dokumentu) Przed Uruchomieniem Funkcji.w Górnym Pasku Okna Wydruku Dostępne są Polecenia Obsługi Wydruku.
podgląd Wybranych Stron Wydruku Umożliwiają Polecenia:
  • przejście do Pierwszej Strony Wydruku, 
  • przejście do Strony Poprzedniej, 
  • informacja o Aktualnie Wyświetlanej Stroni i Sumie Wszystkich Stron Wydruku, 
  • przejście do Strony Kolejnej 
  • przejście do Strony Ostatniej. 
wyszukanie Informacji na Wydruku Wykonywane Jest Przez Użycie Polecenia Find. na Wydruku Zostaje Zaznaczona Informacja Zapisana w Polu Obok Polecenia. Odszukanie Kolejnych Wystąpień Szukanego Ciągu Znaków Wykonywane Jest Przez Użycie Polecenia Next.zapisanie Wydruku w Formacie Excela lub pdf Wykonywane Jest Przez Polecenie Export. Format Zapisanego Pliku Wybierany Jest ze Skorowidza Wyświetlanego Przez Przycisk Listy Rozwijanej w Polu Select a Format.uruchomienie Wydruku Wymaga Potwierdzenia Ikony Drukarki na Panelu Funkcji. po Wybraniu Ikony Wyświetlone Zostaje Okno Drukowania.

SoftwareStudio - usługi informatyczne
Poznań: 2016-02-20 10:27:56

Drukowanie
drukowaniedrukowanie

dokumentów
dokumentów
DEMO
SoftwareStudio Sp. z o.o.
2008 - 2018