SoftwareStudio producent oprogramowania
Kontakt
O firmie
Demo

oprogramowanie
oprogramowanieoprogramowanie

wms
wmswms

Funkcje programu magazynowego 9262154055962


Terminologia w programie magazynowym
FUNKCJE PROGRAMU MAGAZYNOWEGO oprogramowanie magazynowe,GS1, SSCC, GTIN,system wms w firmie logistycznej.

Terminologia systemu WMS
FUNKCJE PROGRAMU MAGAZYNOWEGO Informacje dotyczące terminologii stosowanej w niniejszej dokumentacji, są to informacje pomocne zwłaszcza dla osób, które z obsługą komputera nie miały dotychczas w ogóle do czynienia, lecz niewątpliwie wiedza na ten temat może pomóc również mało zaawansowanym użytkownikom komputera. Pojęcia używane.

Terminologia w programie magazynowym
FUNKCJE PROGRAMU MAGAZYNOWEGO Informacje dotyczące terminologii stosowanej w niniejszej dokumentacji, są to informacje pomocne zwłaszcza dla osób, które z obsługą komputera nie miały dotychczas w ogóle do czynienia,.

Terminologia systemu WMS
FUNKCJE PROGRAMU MAGAZYNOWEGO Informacje dotyczące terminologii stosowanej w niniejszej dokumentacji, są to informacje pomocne zwłaszcza dla osób, które z obsługą komputera nie miały dotychczas w ogóle do czynienia, lecz niewątpliwie wiedza na ten temat może pomóc również mało.

https://magazyn.softwarestudio.com.pl/program/terminologia-magazynowa/
Informacje Dotyczące Terminologii Stosowanej w Niniejszej Dokumentacji, są to Informacje Pomocne Zwłaszcza dla Osób, Które z Obsługą Komputera nie Miały Dotychczas w Ogóle do Czynienia, Lecz Niewątpliwie Wiedza na ten Temat Może Pomóc Również Mało Zaawansowanym Użytkownikom Komputera. Pojęcia Używane do Wyjaśniania Konstrukcji Strony Graficznej Systemu (inaczej: Interfejsu), a Wymagające Krótkiego Wyjaśnienia, To:
  • klawisz Odnosi się do Klawiszy na Klawiaturze (np. , Itd.) 
    przycisk Miejsce na Ekranie Monitora Symbolizujące Klawisz, Którego Wykorzystanie Umożliwia Wykonanie Przypisanej mu Funkcji(np. Dopisz, Usuń Itp.) 
  • ikona to Specyficzny Rodzaj Przycisku Ekranowego, Małych Najczęściej Rozmiarów, Oznaczony Symbolem Graficznym, Którego Wykorzystanie Powoduje Wykonanie Odpowiedniej Operacji. 
  • lista Tabela Zawierająca w Kolumnach Różne Dane Dotyczące Dokumentów Określonego Rodzaju, Będąca Spisem Dostępnychmagazynów, Jednostek Miar Itp. lub Prezentująca Informacje Zawarte w Słowniku 
  • okno to Obszar na Monitorze Odróżniający się od Tła; Posiada Odpowiedni Tytuł, Pojawia się w Celu Wypełnienia pól Ekranowych (pełni Wówczas Rolę Formularza), Bądź Zawiera Informacje lub Przyciski Inicjujące Wykonanie Procedur; Często Okna Sązorganizowane w Wielopoziomowe Struktury i w Takich Sytuacjach Użycie Odpowiedniego Przycisku (znajdującego się w Oknie)powoduje Wyświetlenie Kolejnego Okna 
  • pole Ekranowe Miejsce w Oknie Umożliwiające Zaznaczenie Wybranej Opcji, Wprowadzenie Przez Użytkownika Odpowiedniegoparametru dla Danych lub Wpisanie Tekstu (np. w Formularzu) 
  • wskazanie Umieszczenie Wskaźnika Myszki na Obiekcie Kliknięcie Wciśnięcie i Zwolnienie Przycisku Myszki


SoftwareStudio - usługi informatyczne
Poznań: 2017-07-04 19:39:59

Terminologia
terminologiaterminologia

systemu
systemusystemu

WMS
wmswms
DEMO
SoftwareStudio Sp. z o.o.
2008 - 2018