SoftwareStudio producent oprogramowania
Kontakt
O firmie
Demo

Wydarzenia 8304151845851


Ustawa o e-podpisie do kosza
WYDARZENIA podpis elektroniczny.

Ustawa o e-podpisie do kosza
WYDARZENIA Ministerstwo Gospodarki proponuje: podpis kwalifikowany - odpowiednik dzisiejszego podpisu bezpiecznego; pieczęć elektroniczną - podpis urzędu administracji publicznej; podpis łączny - grupy osób oraz podpis urzędowy - do wprowadzania przez MSWiA. Ponadto, zgodnie z projektem, w sprawach prostych, nie wymagających deklaracji.

Ustawa o e-podpisie do kosza
WYDARZENIA Ministerstwo Gospodarki proponuje: podpis kwalifikowany - odpowiednik dzisiejszego podpisu bezpiecznego; pieczęć elektroniczną - podpis urzędu administracji publicznej; podpis łączny - grupy osób oraz podpis urzędowy.

Ustawa o e-podpisie do kosza
WYDARZENIA Ministerstwo Gospodarki proponuje: podpis kwalifikowany - odpowiednik dzisiejszego podpisu bezpiecznego; pieczęć elektroniczną - podpis urzędu administracji publicznej; podpis łączny - grupy osób oraz podpis urzędowy - do wprowadzania przez MSWiA. Ponadto, zgodnie z projektem, w.

https://www.softwarestudio.com.pl/oprogramowanie/ustawa-o-e-podpisie-do-kosza
Ministerstwo Gospodarki Proponuje: Podpis Kwalifikowany - Odpowiednik Dzisiejszego Podpisu Bezpiecznego; Pieczęć Elektroniczną - Podpis Urzędu Administracji Publicznej; Podpis Łączny - Grupy Osób Oraz Podpis Urzędowy - do Wprowadzania Przez Mswia. Ponadto, Zgodnie z Projektem, w Sprawach Prostych, nie Wymagających Deklaracji Woli lub Twardej Identyfikacji, Obywatel Będzie Mógł Oznaczyć Elektroniczną Korespondencję z Urzędem Imieniem, Nazwiskiem i Numerem Pesel. Notabene, w Projekcie Ustawy Będzie Wolny Wybór, Kiedy Użyć Danego Podpisu. Będzie to Zależało od Przepisów Regulujących Poszczególne Dziedziny Życia lub Wzajemnych Umów, Jakie Podpisy Będą Honorowane w Bankach, a Jakie w Urzędach. Wprowadzone Mają też być Dwie Nowe Usługi: Datownik Elektroniczny i Znakowanie Czasem. Projekt Przewiduje Również Wykorzystanie Biometrii w Celu Potwierdzenia Identyfikacji Składającego E-podpis. w Listopadzie br. Ustawą Zajmie się Rada Ministrów. Potem Projekt Trafi on do Sejmu. za Kilka Miesięcy Powinny się na Rynku Pojawić Nowe Podpisy Elektroniczne. do Czego Dziś Może Przydać się Certyfikat Kwalifikowany? przesyłania Drogą Elektroniczną Dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nadawania Mocy Prawnej Dokumentom w Kontaktach Prawnych Przez Internet. Pozyskiwania Wypisów Elektronicznych Dotyczących Wszystkich Podmiotów Gospodarczych Wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.podpisywania Urzędowej Korespondencji z Podmiotami Administracji Publicznej za Pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Składania Elektronicznych Deklaracji Podatkowych. Zawierania Umów Cywilno-prawnych w Formie Elektronicznej. Wystawiania Faktur w Formie Elektronicznej. Uczestniczenia w Aukcjach i Przetargach Elektronicznych. Podpisywania Raportów do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Zgłaszania Drogą Elektroniczną Zbiorów Danych Osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Składania E-deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. od 21 Lipca 2008 r. Płatnicy Składek na Ubezpieczenia Społeczne, Którzy Przekazują Dokumenty Ubezpieczeniowe Oraz ich Korekty w Postaci Elektronicznej Zobowiązani Będą do Przesyłania do zus Dokumentów Potwierdzonych Kwalifikowanym E-podpisem. Prawie Wszyscy Wyczekują z Zakupem Certyfikatu do Ostatniej Chwili. Zgodnie z Obowiązującym od 21 Lipca 2007 r. Artykułem 47a Ustawy z 13 Października 1998 r. o Systemie Ubezpieczeń Społecznych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma Obowiązek Przyjmować Dokumenty Ubezpieczeniowe od Płatników Składek w Postaci Dokumentu Elektronicznego Opatrzonego Bezpiecznym Podpisem Elektronicznym Weryfikowanym Przy Pomocy Ważnego Kwalifikowanego Certyfikatu. Oznacza to, że od 21 Lipca 2007 r. Płatnicy Mogą - Choć nie Muszą - Przesyłać Zakładowi Dokumenty Opatrzone Kwalifikowanym E-podpisem. Zakład ma zaś Obowiązek je Przyjąć, Jednocześnie Jednak Uznaje Dokumenty Podpisane Dedykowanym Podpisem Elektronicznym, Który Jest Składany Przy Użyciu Niekwalifikowanego Certyfikatu, Jaki Płatnicy Otrzymują za Pośrednictwem Zus. za Cztery Miesiące Jednak, Posługiwanie się Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym Stanie się Obowiązkiem Firm Zatrudniających Ponad Pięć Osób. Umożliwiały to Kolejne Wersje Programu Płatnik, z Których Aktualna Opatrzona Numerem 7.02.001, Opublikowana Została 1 Stycznia 2008 r. Korzystając z Tego Programu Można Przekazywane Elektronicznie Dokumenty Ubezpieczeniowe Podpisywać Używając Certyfikatu Kwalifikowanego lub Niekwalifikowanego. zus Oszacował, że Zmiana Rodzaju Certyfikatów Wykorzystywanych w Komunikacji z Zakładem Wymaga Wygenerowania Przez Trzy Kwalifikowane Centra Certyfikacji - pcc Certum (unizeto Technologies), Szafir (krajowa Izba Rozliczeniowa) i Pcce Sigillum (polska Wytwórnia Papierów Wartościowych) 400-450 Tys. Certyfikatów. Tożsamość Osoby Podpisującej Umowę Można Zweryfikować w Dowolnym Punkcie Rejestracji lub Punkcie Potwierdzania Tożsamości (sieć Takich Punktów Jest Systematycznie Rozbudowywana Przez Wszystkie Centra Certyfikacji).

SoftwareStudio - usługi informatyczne
Poznań: 2016-01-19 02:02:04
DEMO
SoftwareStudio Sp. z o.o.
2008 - 2019