SoftwareStudio producent oprogramowania
Kontakt
O firmie
Demo

Transakcje

W programie magazynowym transakcje to elementy składowe systemu WMS, czyli najmniejsze jednostki z których zbudowany jest program.

W programie magazynowym transakcje to elementy składowe systemu WMS, czyli najmniejsze jednostki z których zbudowany jest program.

Za pomocą MENU program magazynowy pozwala wywoływać (uruchamiać) odpowiednie elementy systemu zwane transakcjami. Transkację w tym rozumieniu jest dowolne wywołanie elementy stanowiącego składnik witryny www programu magazynowego, jak i dowolna inna strona z innej witryny www.

Administrator programu ma wgląd i może edytować oraz dopisywać transakcje do tabeli dostępnych transakcji (patrz opis rejestracja transakcji) oraz korzystając z tej tabeli może konfigurować MENU dla użytkowników programu.


Za pomocą MENU program magazynowy pozwala wywoływać (uruchamiać) odpowiednie elementy systemu zwane transakcjami. Transkację w tym rozumieniu jest dowolne wywołanie elementy stanowiącego składnik witryny www programu magazynowego, jak i dowolna inna strona z innej witryny www.

Administrator programu ma wgląd i może edytować oraz dopisywać transakcje do tabeli dostępnych transakcji (patrz opis rejestracja transakcji) oraz korzystając z tej tabeli może konfigurować MENU dla użytkowników programu.

SoftwareStudio Sp. z o.o.

Transakcja MENU_DPMAGASPX?typdok=P

Wyświetla sub menu z listą opcji związanych z dokumentami przychodowymi, tak więc za pomocą tej transakcji udostępniami użytkownikowi listę funkcji związanych z dokumentami awiza dostawy (dokumenty zlecenia przyjęcia) przyjęć z zewnątrz Pz itp.

Transakcja MENU_DPMAGASPX?typdok=P

Transakcja MENU_DPMAGASPX?typdok=R

Wyświetla sub menu z listą opcji związanych z dokumentami rozchodowymi, tak więc za pomocą tej transakcji udostępniami użytkownikowi listę funkcji związanych z dokumentami polecenia wydania (dokumenty zlecenia wydania) wydań na zewnątrz Wz itp.

Transakcja MENU_DPMAGASPX?typdok=R

Transakcje KNKON_GRIDASPX

Wyświetla tabelę wszystkich kartotek kontrahentów wg domyślnych ustawień.

Transakcje KNKON_GRIDASPX

Trasnakcja KNKON_INSERTASPX

Wyświetla formularz dopisywania nowej kartoteki kontrahenta.

Trasnakcja KNKON_INSERTASPX

Transakcja KNASO_INSERTASPX

Wyświetla formularz dopisywania nowej kartoteki magazynowej.

Transakcja KNASO_INSERTASPX

Transakcje MENU_DOKUMENTY_MASPX

Wyświetla rejestr dokumentów zmiany lokalizacji - przesunięć w magazynie. Z poziomu rejestru mozna przeglądać wystawione dokumenty oraz dopisywać nowe. Rejestr wyświetla dokumenty z dowolnego przedziału czasowego wskazanego w zakresie dat w prawym górnym rogu ekranu. Dostępna jest także funkcje drukowania dokumentów.

Rejestracja transakcji

Moduł administratora programu magazynowego udostępnia opcję w sekcji SKOROWIDZE / SYSTEMOWE o nazwie TRANSAKCJE. Wyświetlona tabela pozwala na dopsiwyanie oraz edycję listy transakcji. Każdy rekord (wiersz) tabeli to zarejestrowana w systemie magazynowym transakcja, czyli zdefiniowany element jaki może być uruchomiony z poziomu MENU programu przez użytkownika.

Transakcja KNASO_GRIDASPX

Wyświetla tabelę wszystkich kartotek magazynowych w domyślnej konfiguracji.

Transakcja KNASO_GRIDASPX
DEMO
SoftwareStudio Sp. z o.o.
2008 - 2019