SoftwareStudio producent oprogramowania
Kontakt
O firmie
Demo

DEMO Magazyn

Wersja demonstracyjna programu magazynowego pozwala poznać szereg standardowych funkcjonalności systemu.

Wersja demonstracyjna programu magazynowego pozwala poznać szereg standardowych funkcjonalności systemu.

Firmy informatyczne często zamiast udostępniać wersje demontracyjne swoich programów, pokazują ich funkcjonalność za pomocą prezentacji multimedialnych, filmów czy animacji.

Większość producentów oprogramowania Udostępnia DEMO swoich programów, aby użytkownik przed zakupem mógł zapoznać się nie tylko z zakresem funkcjonalnym oprogramowania, ale także ocenić przydatność i łatwość obsługi. Wielu użytkowników posiada wieloletnie przyzwyczajenia co do sposobu obsługi programów, łatwości interpretacji informacji wyświetlanych na ekranie czy na wydrukach.

Kolejnym elementem istotnym w tetsowaniu wersji demonstracyjnej oprogramowania jest wydajność, szczególnie tam gdzie przewidywane jest spore obciążenie serwera aplikacji. Jeżeli program ma działać na kilkudziesięciu czy kilkuset komputerach jednocześnie, a baza danych liczy sobie nie tysiące, ale miliony zapisów wersja DEMO programu pozwali zbadać jak dana wersja oprogramowania radzi sobie z takim obciążeniem. Niestety sama technologia oprogramowania nie gwarantuje dużej wydajności, gdyż nieumiejętne programowanie lub niewłaściwa konfiguracja serwera może spowodować znaczny spadek wydajności aplikacji.


Firmy informatyczne często zamiast udostępniać wersje demontracyjne swoich programów, pokazują ich funkcjonalność za pomocą prezentacji multimedialnych, filmów czy animacji.

Większość producentów oprogramowania Udostępnia DEMO swoich programów, aby użytkownik przed zakupem mógł zapoznać się nie tylko z zakresem funkcjonalnym oprogramowania, ale także ocenić przydatność i łatwość obsługi. Wielu użytkowników posiada wieloletnie przyzwyczajenia co do sposobu obsługi programów, łatwości interpretacji informacji wyświetlanych na ekranie czy na wydrukach.

Kolejnym elementem istotnym w tetsowaniu wersji demonstracyjnej oprogramowania jest wydajność, szczególnie tam gdzie przewidywane jest spore obciążenie serwera aplikacji. Jeżeli program ma działać na kilkudziesięciu czy kilkuset komputerach jednocześnie, a baza danych liczy sobie nie tysiące, ale miliony zapisów wersja DEMO programu pozwali zbadać jak dana wersja oprogramowania radzi sobie z takim obciążeniem. Niestety sama technologia oprogramowania nie gwarantuje dużej wydajności, gdyż nieumiejętne programowanie lub niewłaściwa konfiguracja serwera może spowodować znaczny spadek wydajności aplikacji.

SoftwareStudio Sp. z o.o.

WMS

SoftwareStudio udostępnia dla wszystkich nieodpłatnie demo systemu WMS. Program magazynowy można uruchamiać na dowolnym komputerze z systemem operacyjnym Windows, Android czy Apple. Moduł programu WMS pozwala na pracę przez Internet za pomocą przeglądarek Internetowych: Chrome, Mozilla FireFox, Safarii, Opera czy Internet Explorer. Wersja demonstracyjna programu magazynowego pozwala poznać szereg standardowych funkcjonalności systemu. program magazynowy, system magazynowy online.

WMS

System WMS

Wersja demonstracyjna programu magazynowego pozwala poznać szereg standardowych funkcjonalności systemu. SuperVisor styl menu.

System WMS

Użytkownicy

Administrator systemu ma możliwość dopisania do systemu nowych użytkowników, zablokowania kont istniejących już użytkowników systemu a także definiowania praw dostępu poszczególnych użytkowników do rejestrów menu lub wybranych transakcji. Wersja demonstracyjna programu magazynowego pozwala poznać szereg standardowych funkcjonalności systemu. rola administrator użytkownicy systemu.

Użytkownicy

skorowidze

Administrator systemu ma możliwość definiowania informacji dostępnych w skorowidzach. Między innymi definiuje dostępne w systemie oddziały, magazyny, a także strefy i pomieszczenia, regały, kolumny oraz poziomy składowania. Infrmacje zdefiniowane w skorowidzach są wykorzystywane przy dopisywaniu lub edycji kartotek oraz dokumentów w systemie. Wersja demonstracyjna programu magazynowego pozwala poznać szereg standardowych funkcjonalności systemu. rola administrator skorowidze.

skorowidze

kartoteki kontrahentów

Menu kartoteki kontrahentow pozwala na przeglądanie dopisanych już wcześniej kartotek kontrahentów wszystkich razem lub z podziałem na rodzaj kontrahenta (dostawcy - klienci WMS, kontraheci). Menu kontrahenci daje nam również bezpośredni dostęp do formatki dopisania nowej kartoteki kontrahenta. Wersja demonstracyjna programu magazynowego pozwala poznać szereg standardowych funkcjonalności systemu. Program magazynowy menu kontrahenci kartoteki kontrahentów,magazyn asp.net.

kartoteki kontrahentów

Wydruk dokumentu

Dostarczona aplikacja zawiera standardową konfigurację szablonów wydruków dokumentów. Użytkownik może dostosować szblony wydruków dokumentów do własnych potrzeb oraz własnych preferencji zmieniając szablony - pliki z rozszerzeniem rdl znajdujące się w folderze RDLC. Pliki z rozszerzeniem rdl można modyfikować wykorzystując do tego celu bezpłatne narzędzie Report Builder. Po zmodfikowaniu wzorca wydruku należy go zainstalować na serwerze raportów w odpowiednim folderze. Wersja demonstracyjna programu magazynowego pozwala poznać szereg standardowych funkcjonalności systemu. wyduk dokumentu modyfikacja wzorca, systemy informatyczne w magazynie.

Wydruk dokumentu

Konfiguracja menu

Z punktu widzenia klienta dodatkowym atutem wyboru usługodawcy jest nowoczesny i sprawny system informatyczny, z tym że preferowane są rozwiązania pozwalające na zdalny przez internet dostęp do modułu klienta. Klient logując się do dedykowanego portalu internetowego firmy logistycznej ma wgląd w swoje stany magazynowe, dokumentu i Operacje. Ponadto ma możliwość wystawienia dokumentów zleceń wydań czy awizo dostawy. Wersja demonstracyjna programu magazynowego pozwala poznać szereg standardowych funkcjonalności systemu. konfiguracja menu administrator systemu,metoda fefo.

Konfiguracja menu

Pobierz DEMO

SoftwareStudio udostępnia wersje Windows nazwaną FRAMEWORK pozwalajacą na instalację oprogramowania na stacji roboczej użytkownika. Pobrana wersja demo programu instaluje wyłącznie interfejs użytkownika przypominający aplikacje Microsoft Office 2007 / 2010, natomiast cała logika biznesowa, baza danych oraz "jądro" systemu zainstalowane są na naszym serwerze DEMO. Pobrać więc można wersję DEMO, ale nie jest to fizyczna całość rozwiązania.

Demo internetowe

Większość aplikacji SoftwareStudio to programy działające przez przeglądarki internetowe IE w wersji 8 lub nowszej oraz b>Chrome/b>, b>FireFox/b>, Opera oraz Safarii.
DEMO
SoftwareStudio Sp. z o.o.
2008 - 2018