PROGRAM MAGAZYNOWY

Transakcje

TRANSAKCJE - W programie magazynowym transakcje to elementy składowe systemu WMS, czyli najmniejsze jednostki z których zbudowany jest program.

Za pomocą MENU program magazynowy pozwala wywoływać (uruchamiać) odpowiednie elementy systemu zwane transakcjami. Transkację w tym rozumieniu jest dowolne wywołanie elementy stanowiącego składnik witryny www programu magazynowego, jak i dowolna inna strona z innej witryny www.

Administrator programu ma wgląd i może edytować oraz dopisywać transakcje do tabeli dostępnych transakcji (patrz opis rejestracja transakcji) oraz korzystając z tej tabeli może konfigurować MENU dla użytkowników programu.

Rejestracja transakcji

Moduł administratora programu magazynowego udostępnia opcję w sekcji SKOROWIDZE / SYSTEMOWE o nazwie TRANSAKCJE. Wyświetlona tabela pozwala na dopsiwyanie oraz edycję listy transakcji. Każdy rekord (wiersz) tabeli to zarejestrowana w systemie magazynowym transakcja, czyli zdefiniowany element jaki może być uruchomiony z poziomu MENU programu przez użytkownika. Rejestracja transakcji

Transakcja KNASO_GRIDASPX

Wyświetla tabelę wszystkich kartotek magazynowych w domyślnej konfiguracji. Transakcja KNASO_GRIDASPX
Transakcja KNASO_GRIDASPX

Transakcja KNASO_INSERTASPX

Wyświetla formularz dopisywania nowej kartoteki magazynowej. Transakcja KNASO_INSERTASPX
Transakcja KNASO_INSERTASPX

Transakcje MENU_DOKUMENTY_MASPX

Wyświetla rejestr dokumentów zmiany lokalizacji - przesunięć w magazynie. Z poziomu rejestru mozna przeglądać wystawione dokumenty oraz dopisywać nowe. Rejestr wyświetla dokumenty z dowolnego przedziału czasowego wskazanego w zakresie dat w prawym górnym rogu ekranu. Dostępna jest także funkcje drukowania dokumentów. Transakcje MENU_DOKUMENTY_MASPX

Transakcje KNKON_GRIDASPX

Wyświetla tabelę wszystkich kartotek kontrahentów wg domyślnych ustawień. Transakcje KNKON_GRIDASPX
Transakcje KNKON_GRIDASPX

Trasnakcja KNKON_INSERTASPX

Wyświetla formularz dopisywania nowej kartoteki kontrahenta. Trasnakcja KNKON_INSERTASPX
Trasnakcja KNKON_INSERTASPX

Transakcja MENU_DPMAGASPX?typdok=P

Wyświetla sub menu z listą opcji związanych z dokumentami przychodowymi, tak więc za pomocą tej transakcji udostępniami użytkownikowi listę funkcji związanych z dokumentami awiza dostawy (dokumenty zlecenia przyjęcia) przyjęć z zewnątrz Pz itp. Transakcja MENU_DPMAGASPX?typdok=P
Transakcja MENU_DPMAGASPX?typdok=P

Transakcja MENU_DPMAGASPX?typdok=R

Wyświetla sub menu z listą opcji związanych z dokumentami rozchodowymi, tak więc za pomocą tej transakcji udostępniami użytkownikowi listę funkcji związanych z dokumentami polecenia wydania (dokumenty zlecenia wydania) wydań na zewnątrz Wz itp. Transakcja MENU_DPMAGASPX?typdok=R
Transakcja MENU_DPMAGASPX?typdok=R

Transakcje.

PROGRAM MAGAZYNOWY WMS.NET

Za pomocą MENU program magazynowy pozwala wywoływać (uruchamiać) odpowiednie elementy systemu zwane transakcjami. Transkację w tym rozumieniu jest dowolne wywołanie elementy stanowiącego składnik witryny www programu magazynowego, jak i dowolna inna strona z innej witryny www.

Administrator programu ma wgląd i może edytować oraz dopisywać transakcje do tabeli dostępnych transakcji (patrz opis rejestracja transakcji) oraz korzystając z tej tabeli może konfigurować MENU dla użytkowników programu.


TRANSAKCJE LOGISTYCZNE LOGISTYKA MAGAZYNOWA,OBSŁUGA I ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM,RODZAJ PRZECHOWYWANYCH TOWARÓW.
sql 2012html5 css3
przeglądarki internetowe