PROGRAM MAGAZYNOWY

Oprogramowanie WMS

WIZUALIZACJA MAGAZYNU - Zarejestrowany wewnętrzny dokument systemu wms może zostać wydrukowany jako szczegółowa lista (picking list) albo jako dokument zagregowany - te same pozycje towarowe są zgrupowane i sumowane. Dokumenty pz i wz rejestrowane w systemie erp są traktowane przez oprogramowanie wms jako dokumenty zlecenia przyjęcia lub zlecenia wydania. Integracja pozwala na eliminację dodatkowych prac związnaych z zakąłdaniem bazy towarowej i kontrahentów oraz tworzeniem dokumentów zleceń przyjęcia i wydania.

Dokumenty pz i wz rejestrowane w systemie erp są traktowane przez Oprogramowanie wms jako dokumenty zlecenia przyjęcia lub zlecenia wydania. Oprogramowanie WMS

Oprogramowanie WMS.

PROGRAM MAGAZYNOWY WMS.NET

Dokumenty pz i wz rejestrowane w systemie erp są traktowane przez oprogramowanie wms jako dokumenty zlecenia przyjęcia lub zlecenia wydania.
INTEGRACJA Z SYSTEMEM ERP.
sql 2012html5 css3
przeglądarki internetowe