oprogramowanie logistyczne

Oprogramowanie logistyczne

Android jako znacznie młodszy niż Windows CE daje większe możliwości doboru sprzętu oprogramowania logistycznego.

SoftwareStudio oferuje oprogramowanie logistyczne Android do używania na kolektorach danych – terminalach mobilnych.

Dla wygody użytkowania w zależności od zastosowania istnieje możliwość szybkiej dokumentacji fotograficznej podczas przyjęcia czy wydawania towaru.

Oprogramowanie logistyczne jest rozwiązaniem wsparcia dla firm realizujących wszelkiego rodzaju usługi magazynowe.

Przemieszczanie ładunków przy użyciu różnych środków transportu wymaga skutecznego planowania, jak również efektywnego ekonomicznie zrealizowania zlecenia.

Oprócz samego składowania, usługi magazynowania obejmują najczęściej także:

 • usługi pakowania;
 • etykietowania;
 • konfekcjonowania;
 • obsługę akcji promocyjnych, tzw. „co-packing” („pakowanie na zlecenie”);
 • cross-docking – system bezpośrednich przepływów towarów od wielu nadawców do wielu odbiorców;
 • całodobową ochronę;
 • nadzór kamer przemysłowych;
 • pełną obsługę celną w jednym miejscu, dzięki własnemu „miejscu uznanemu”, w którym funkcjonariusz celny pomaga Klientom w załatwieniu wszelkich formalności celnych;
 • bezpieczeństwo składowanych towarów.

Z punktu widzenia klienta dodatkowym atutem wyboru usługodawcy jest nowoczesny. A także sprawny system informatyczny, z tym że preferowane są rozwiązania pozwalające na zdalny przez internet dostęp do modułu klienta.

Klient logując się do dedykowanego portalu internetowego firmy logistycznej ma wgląd w swoje stany magazynowe, dokumenty magazynowe.

Ponadto ma możliwość wystawienia dokumentów zleceń wydań czy awizo dostawy.

W firmach świadczących usługi logistyczne systemy WMS stanowią często technologię wspierającą działanie systemu zarządzającego klasy ERP. Pomiędzy tymi systemami powinna funkcjonować sprawna wymiana danych, oparta na ujednoliconych standardach przekazywania informacji.

Nowe klasy oprogramowania zapewniają zwykle obsługę zróżnicowanych danych w poszczególnych podsystemach informatycznych przedsiębiorstw, a także swobodne przenoszenie ich z modułu do modułu. To z kolei pozwala na całkowite automatyzowanie ruchu produktów w magazynach z wykorzystaniem oprogramowania WMS.

Wynajem miejsc magazynowych

Oferowany program magazynowy dedykowany jest dla firm prowadzących magazyn na zasadzie outsourcingu. Czyli usług magazynowania, magazyn logistyczny w którym przechowywany jest towar innych firm. Specjalistyczne firmy logistyczne posiadające magazyn wysokiego składowania prowadzą gospodarkę magazynową dla swoich klientów wynajmując im określone przestrzenie magazynowe. Wynajmująca firma nie musi posiadać infrastruktury związanej z prowadzeniem magazynu ani zatrudniać ludzi do jego obsługi. W ramach opłaty za składowanie towaru w magazynie, firma logistyczna zapewnia całą, kompleksową obsługę. Jednym z narzędzi pomocnym w takiej pracy jest program Studio Magazyn WMS.net za pomocą którego można ewidencjonować towary wg klientów. A także miejsc składowania.
WYNAJEM MIEJSC MAGAZYNOWYCH

Parki logistyczne

Procesy logistyczne są na bieżąco kontrolowane, także monitorowane w systemach komputerowych sprzężonych z infrastrukturą obiektów logistycznych. Operator logistyczny, dzięki swojemu doświadczeniu, może przynieść wiele korzyści firmie dla której pracuje. Dzięki bieżącej aktywności, a także współpracy z różnymi branżami, jest on w stanie elastycznie reagować na wszelkiego rodzaju potrzeby z zakresu logistyki. Oferuje nowoczesne, świetnie wyposażone magazyny przystosowane również do przechowywania wymagających szczególnych warunków zapasów. Rozbudowana sieć logistyczna skupiająca obiekty magazynowe jak i parki logistczne w miejscach usytuowanych korzystnie pod względem bliskości potencjalnych odbiorców. A także znakomicie skomunikowanych z głównymi szlakami transportowymi pozwala efektywnie zarządzać dystrybucją produktów. Na terenie całego kraju czy też związanych z jego eksportem. PARKI LOGISTYCZNE.

Zestawienie towaru w lokalizacjach

Według GRUPY towarowej oraz cech towarowych podając informację o ilościach znajdujących się w określonych lokalizacjach – miejscach składowania.

Program magazynowy online dla klienta

Klient magazynu ma dostęp do aplikacji magazynowej za pomocą przeglądarki internetowej (serwer Microsoft Windows 2008/2012 Server, SQL 2008R2 lub nowszy, a także IIS Server). Dostęp do programu magazynowego OnLine daje klientowi poczucie bezpieczeństwa i zwiększa jego komfort obsługi związany z bieżącą kontrolą i informacją o stanach magazynowych czy też obrotach. W magazynach zastosowanie programu magazynowego Online pozwala na wspólną pracę wielu użytkowników z różnych oddziałów, a wszystko na jednym wspólnym serwerze i bazie danych. Pracownicy magazynu mogą korzystać zarówno z aplikacji przez przeglądarkę internetową jak i z modułu wersji Windows instalowanej na stacjach roboczych zapewniającej wygląd w stylu Microsoft Office 2007. PROGRAM MAGAZYNOWY ONLINE DLA KLIENTA.

Szczególnym zadaniem realizowanym w ramach systemów WMS jest bezbłędna lokalizacja towarów w magazynie, jak również kontrola przebiegu obrotu magazynowego. System dostarcza informacji dotyczących stanu magazynowego według wielu różnych kryteriów. Jak również umożliwia sprawną lokalizację każdej partii towaru i każdej pojedynczej przesyłki.

Za pomocą oprogramowania logistycznego magazynier może wygenerować odpowiednią etykietę. Jak również oznaczyć nią jednostki towarowe lub w momencie przyjmowania towaru do magazynu przyjąć do systemu informacje. Zawarte na etykiecie nadanej jej wcześniej przez inny podmiot.

Oferta SoftwareStudio dotycząca oprogramowania logistycznego obejmuje także dostawę i instalację sprzętu wraz z materiałami eksploatacyjnymi.

Oprogramowanie logistyczne korzysta z automatycznego identyfikowania, przechwytywania, a także gromadzenia danych występujących w procesach logistyczno–magazynowych. Optymalny dobór urządzeń, a także oprogramowania, z szerokiego spektrum producentów, dostosowany do indywidualnych potrzeb klientów oraz doradztwo i obsługę serwisową wchodzą w zakres usługi. Z punktu widzenia pracowników w magazynie oferujemy dostawę, montaż, a także uruchomienie drukarek kodów kreskowych, skanerów oraz terminali radiowych.

Integracja programu magazynowego z Sage Symfonia

System Symfonia to pakiet zintegrowanych programów wspomagających zarządzanie w małych i średnich firmach. Wspierając zarządzanie ułatwia zarówno codzienną działalność firmy w zakresie ewidencji i obsługi zdarzeń gospodarczych, jak również umożliwia uzyskanie precyzyjnych informacji, niezbędnych do podejmowania kluczowych decyzji biznesowych w przedsiębiorstwie. Zalecamy integrację z programem w wersji działającej na MS SQL server, ale istnieje także możliwość inetrgacji z poprzednią wersją działajacą na bazie PERVASIVE (motor bazy danych).
INTEGRACJA PROGRAMU MAGAZYNOWEGO Z SAGE SYMFONIA

Metody rozmieszczania towarów w magazynie

Parametry obrotu magazynowego, z jakimi mamy do czynienia w przypadku magazynu, przesądzają o przyjęciu konkretnego rozwiązania. Kryteria rozmieszczenia towarów w magazynie można podzielić według: Rodzajów asortymentów; Dostawców lub właścicieli; Odbiorców, albo też odbiorów; Przynależności do określonego wyrobu; Zastosowania pomocniczych urządzeń magazynowych; Metody stałych miejsc składowania; Metody wolnych miejsc składowania; Rozmieszczenie według częstotliwości pobierania. Metoda pozwala wyodrębnić w strefie składowania sektory składowe zgodnie z kryterium analizy ABC zapasów. Posiadając rozeznanie co do podziału asortymentów według kryteriów ABC można wykorzystać mechanizmy skracania drogi przepływu towaru w magazynie. Metody rozmieszczania towarów w magazynie są więc realizowane w różny sposób w zależności od przyjętej w danym magazynie metodologii i warunków technicznych. Co najważniejsze metody te mogą być zmieniane jeżeli wdrożone rozwiązanie nie okazuje się być optymalne. METODY ROZMIESZCZANIA TOWARÓW W MAGAZYNIE.

Projektowanie tabel

Projektant TABEL pozwala administratorowi dostosować widoki tabel (poszczególnych rejestrów) wyświetlanych w systemie magazynowym. Za pomocą PROJEKTANTA TABEL administrator może zdecydować dla poszczególnych rejestrów jakie kolumny mają być wyświetlane, jakie mają być ich etykiety (opisy nagłówków kolumn), jak również określić kolor czcionki dla każdej kolumny oraz tło. W ten sposób administrator może podkreślać ważność pewnych informacji. PROJEKTOWANIE TABEL.

Logowanie i autoryzacja

Programy oferowane przez SoftwareStudio Sp. z o.o. wykorzystują technologie i rozwiązania Microsoft, dlatego powinny być spełnione wymagania i zalecenia podawane przez firmę Microsoft. Standardowe uwierzytelnianie dla programu magazynowego oparte jest o logowanie zintegrowane Windows, jest to szczególnie wygodne, gdy polityka bezpieczeństwa firmy oparta jest o kontroler domeny i każdy użytkownik sieci firmowej ma własne konto logowania (unikalną nazwę i hasło). Pracownik logując się na swoim komputerze automatycznie uzyskuje uwierzytelnienie do programu magazynowego w zakresie, a także prawach ustalonym przez administratora programu. LOGOWANIE I AUTORYZACJA.

zarządzanie magazynem
Zarządzanie magazynem

Trend wirtualizacji sprawia, że organizacje IT i dostawcy usług hostingowych muszą proponować klientom rozszerzone zabezpieczenia i możliwość wzajemnej izolacji. Oprogramowanie logistyczne – kor…

Przyjęcie towaru

Dlatego wms program przyjęcie towaru powinieneś o tym wiedzieć! Dlatego wms program przyjęcie towaru wymaga odpowiedniego narzędzia informatycznego. Systemy wms program przyjęcie towaru są najpopularn…

Programy komputerowe magazynowe

Co znaczy wms programy komputerowe magazynowe ? Zastosowanie rozwiązań przeglądarkowych pozwala na zaproponowanie użytkownikom oprogramowania WMS.net z intuicyjnym w użyciu interfejsem. Wykorzystanie …


 • Oprogramowanie logistyczne – korzyści z wdrożenia. Nie ma idealnego programu magazynowego. Zwykle kończy się na wyciąganiem danych i obróbką w starym dobrym excelu, tak aby uzyskać oczekiwane wyniki. Najlepszy program to taki, który można modyfikować we własnym zakresie raporty i obróbka danych. Może się okazać, że będzie brakowało wyczucia potrzeb, doświadczenia i wiedzy z zakresu logistyki i magazynowania. Z tego względu.
 • Metody rozmieszczania towarów w magazynie. Wdrożenie w magazynie oprogramowania wymaga uporządkowanego sposobu działania (metody rozmieszczania towarów w magazynie) na każdym etapie. Celem wdrożenia systemu magazynowego jest osiągnięcie 100% bezbłędności. Szeroki zakres funkcjonalności umożliwia dostosowanie urządzenia do wysokich wymagań użytkownika. .
 • Program do gospodarki magazynowej SoftwareStudio. Zamiast otrzymywać po jednym zleceniu pracownicy mogą odbierać wiele zleceń naraz oraz odkładać nowo otrzymane przesyłki i zwrócone produkty — w trakcie jednego kursu po magazynie. Istnieje doskonały sposób na zmodernizowanie istniejącego oprogramowania WMS w celu zwiększenia produktywności magazynu. Oprogramowanie magazynowe Android jako znacznie młodszy niż Windows CE daje większe możliwości doboru sprzętu oprogramowania logistycznego.SoftwareStudio oferuje.
Program magazynowy WMS
Oprogramowanie magazynowe, systemy i aplikacje zarządzania magazynami. WMS Android oraz magazyn on-line. Program magazynowy WMS od SoftwareStudio, czyli WMS.net.