miejsca składowania w magazynie Oprogramowanie WMS

Miejsca składowania w magazynie

Buduje się coraz większe magazynu, w których przechowywane są coraz większe zapasy. W takiej sytuacji potrzeba ewidencyjna się zmienia, gdyż informacja o ogólnym stanie magazynowym staje się niewystarczająca. Miejsca składowania w magazynie.

W celu ułatwienia pracy magazynierom, lepszego wykorzystania przestrzeni magazynowej oraz uzyskania wiedzy. Na temat tego w jakim miejscu znajdują się określone ilości towarów wprowadza się ewidencję według miejsc składowania – system WMS.

MIEJSCA SKŁADOWANIA W MAGAZYNIE.

W magazynie o rozbudowanej powierzchni magazynowej wyznacza się strefy składowania. A magazyny wyposażone w regały znakuje się nadając im lokalizacje magazynowe.

Prosta ewidencja magazynowa ogranicza się do informacji ile mamy danego asortymentu.

W magazynie o rozbudowanej powierzchni magazynowej wyznacza się strefy składowania, a magazyny wyposażone w regały znakuje się nadając im miejsca adresowe, czyli lokalizacje magazynowe.

Oznaczenie stref magazynowych lub regałów, a także miejsc paletowych symbolami pozwala jednoznacznie określić miejsce położenia artykułu w magazynie.

Historia – obroty dla danego miejsca składowania

Z poziomu rejestru miejsc składowania dostępna jest funkcja wyświetlająca historię obrotów związaną z danym miejscem składowania. Wyświetla się pozycje dokumentów magazynowych przyjęcia, a także wydania które powodowały zmianę stanów dla danej lokalizacji magazynowej. Dane wyświetlają się za pomocą standardowej tabeli. Gdzie dokumentu obrotu dla miejsca składowania grupuje się miesięcznie w zależności od okresu w jakim wystawio dokument magazynowy w kolejności malejącej. Czyli od góry wyświetlają się ostatnio wystawione dokumenty. Użytkownik ma do dyspozycji standardowe funkcje filtrowania, sortownia, jak również eksportowania.

Dopisanie nowego miejsca składowania

Nowe miejsce adresowe dopisuje się w pozycji menu NOWA LOKALIZACJA lub przez użycie funkcji DOPISZ w kartotece miejsc adresowych. Po uruchomieniu pozycji menu wyświetl ają się formularz dopisania miejsca adresowego. Oznaczenie miejsca adresowego ma format AA-BB-C-D, gdzie: AA – regał, BB – gniazdo, C – wysokość (poziom), D – paleta (gniazdo paletowe). Parametry miejsc. Ga adresowego dzieli się na kategorie: regał, gniazdo, wysokość, gniazdo paletowe, status lokalizacji, jak również inne. Parametry wybiera się przez kliknięcie pola wyboru, albo też zapisanie informacji. Przy dopisywaniu miejsca adresowego operator wybiera regał, gniazdo, poziom, a także gniazdo paletowe.

Wymienione parametry lokalizacji definiuje się w skorowidzach. Listę wartości parametrów tworzy się dynamicznie na podstawie zapisanych w programie skorowidzów, jak również stanu aktywności pozycji skorowidza.Po wprowadzeniu modyfikacji w skorowidzach dotyczących miejsc adresowych, w tym po zmianie aktywności pozycji skorowidza należy odświeżyć ustawienia okna dopisania miejsca adresowego. Kliknięcie prawym klawiszem myszy na ekranie, w obszarze grupy informacji, które były zmieniane, wyświetla listę dostępnych funkcji. Należy wybrać polecenie ODŚWIEŻ.Regał, gniazdo, poziom, a także gniazdo paletowe to informacje, które są obowiązkowe przy dopisaniu miejsc adresowych.

Program blokuje dopisanie miejsc składowania bez wybranych pól obowiązkowych. Przy próbie dopisania nieprawidłowego miejsca adresowego wyświetlają się komunikaty „proszę zaznaczyć” obok pól wymaganych.

W sekcji STATUS LOKALIZACJI wyświetlają się zostają pozycje skorowidza statusów. Domyślnie zaznaczona jest pierwsza pozycja skorowidza.

SYMBOL MAGAZYNU wybiera się ze skorowidza, którego pozycje wyświetlane są po kliknięciu ikony listy rozwijanej. Domyślnie proponuje się pierwsza pozycja skorowidza magazynów.

OPIS LOKALIZACJI to dowolna informacja zapisywana przez Operatora.

OBJĘTOŚĆ i ŁADOWNOŚĆ są nieobowiązkowymi parametrami miejsca adresowego.

Parametr MIEJSCE PODLEGA OBSŁUDZE MAGAZYNOWEJ domyślnie jest aktywny. Miejsce składowe, które nie podlega obsłudze magazynowej nie jest dostępne przy rejestracji przyjęcia do magazynu.

Dopisanie miejsca adresowego wymaga potwierdzenia polecenia ZAPISZ (przez kliknięcie).Po dopisaniu lokalizacji jej symbol wyświetla się w górnej części formularzu dopisania. Program blokuje dublowanie lokalizacji. Natomiast rzy próbie zapisania powtórzonej lokalizacji wyświetla się komunikat w górnej części formularzu dopisania lokalizacji: Powtórzona lokalizacja, proszę zaznaczyć inną.

Miejsca składowania w magazynie

Stany magazynowe

Z poziomu rejestru miejsc składowania można wyświetlić okienko z informacją o stanach magazynowych znajdujących się w tej lokalizacji towarach. Wyświetla się to w okienku w postaci tabeli zawierającej informację o indeksie towarowym, nazwie, jednostce miary, jak również ilościach. Dostępne są standardowe funkcje sortowania, filtrowania, a także eksportowania danych.

Komunikacja z programem magazynowym
Komunikacja z programem magazynowym

Komunikacja z programem magazynowym użytkownika z odbywa się wielowariantowo, tzn. tę samą czynność można wykonać w różny sposób.Generalnie możliwa jest obsługa systemu przy pomocy myszk…

Transakcje
Transakcje

Za pomocą MENU program magazynowy pozwala wywoływać, czyli uruchamiać odpowiednie elementy systemu zwane transakcjami. Transakcje w tym rozumieniu jest dowolne wywołanie elementy stanowiące sk…

Wagi paletowe
Wagi paletowe

SoftwareStudio Sp. z o.o. wybiera z dostępnych na rynku urządzeń wspierających pracę magazynu najlepsze, a także prawdzone rozwiązania. Dlatego polecamy naszym klientom moduł doważenia palet…

Aplikacja internetowa internetowy program magazynowy online
Aplikacja internetowa internetowy program magazynowy online

Oprogramowanie SoftwareStudio to nie jest zwykła witryna www z możliwością prezentowania treści. To aplikacja magazynowa online w technologii ASP.net wykorzystująca bazę danych MS SQL Server w…

Magazyn w chmurze
Magazyn w chmurze

Oprogramowanie do obsługi magazynu działające w prywatnej chmurze pozwala na obniżenie kosztów związanych z inwestycją i utrzymaniem własnej infrastruktury sprzętowo sieciowej. Wysoka dostę…

Magazynier
Oprogramowanie magazynowe, systemy i aplikacje zarządzania magazynami. Android oraz magazyn on-line.