Program WMS: o programie

Internetowy magazyn

MODUŁ INTERNETOWY DLA KONTRAHENTÓW - Moduł Internetowy dla kontrahentów znajduje zastosowanie tam, gdzie istnieje potrzeba udostępniania informacji o stanach magazynowych przez Internet.

Miejsca składowania w magazynie

MIEJSCA SKŁADOWANIA - W magazynie o rozbudowanej powierzchni magazynowej wyznacza się strefy składowania, a magazyny wyposażone w regały znakuje się nadając im miejsca adresowe (lokalizacje magazynowe).

Nowoczesny magazyn WMS

NOWOCZESNY MAGAZYN - Rozwiązania przepływu informacji wspomagające procesy magazynowe wykorzystują komputery w ich realizacji. Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie większego magazynu, którego zadaniem jest sprawna obsługa, stanowiąca podstawowy atrybut procesu logistycznego bez komputera.

program magazynowy Android

ANDROID WMS - Aplikacja na urządzenia z systemem ANDROID moduł magazynowy Studio Magazyn WMS .net przeznaczony jest do ewidencji ilościowo wartościowej w magazynie wydzielonym jako magazyn wysokiego składowania. Oprogramowanie magazynowe Android WMS może być uruchamiane na tabletach lub specjalnych terminalach firmy ZEBRA.

PROGRAM MAGAZYNOWY ANDROID - Oprogramowanie na terminale magazynowe z systemem ANDROID to moduł magazynowy Studio Magazyn WMS .net przeznaczony jest do ewidencji ilościowej w magazynie wydzielonym jako magazyn wysokiego składowania. Program Android WMS może być uruchamiany na tabletach 10 cali lub specjalnych terminalach firmy ZEBRA.

System magazynowy WMS

PROGRAM MAGAZYNOWY WMS - PROGRAM MAGAZYNOWY - Rozwiązania przepływu informacji wspomagające procesy magazynowe wykorzystują komputery w ich realizacji. Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie większego magazynu, którego zadaniem jest sprawna obsługa, stanowiąca podstawowy atrybut procesu logistycznego bez komputera.

SYSTEM MAGAZYNOWY WMS - Internetowy program magazynowy oprogramowanie do magazynu wysokiego składowania WMS. System magazynowy WMS dedykowany dla firm logistycznych, handlowych oraz produkcyjnych obejmuje aplikacje www oraz moduł na terminale z systemem Android.

Aplikacja internetowa internetowy program magazynowy online

Aplikacja magazynowa online

APLIKACJA MAGAZYNOWA ONLINE - Dla wielu firm Internet stał się błyskawicznie podstawowym środkiem komunikacji z klientami, do ich obsługi niezbędnym narzędziem staje się aplikacja magazynowa online działająca przez przeglądarkę internetową. Aplikacja magazynowa online uruchamiana jest przez przeglądarkę Internetową.

Dokumenty magazynowe

DOKUMENTY MAGAZYNOWE - Dokumenty magazynowe rejestrują obrót towaru w magazynie, a w szczególności ewidencjonują przyjęcia i wydania.

Gospodarka magazynowa w magazynie wysokiego składowania

GOSPODARKA MAGAZYNOWA - Magazynowanie to czynności związane z czasowym gromadzeniem zapasów dóbr materialnych, ich składowaniem we właściwych warunkach oraz przekazywaniem odbiorcom.

Inwentaryzacja w magazynie

INWENTARYZACJA - Inwentaryzacja w magazynie wysokiego składowania.

Magazyn operatora logistycznego

OPERATOR LOGISTYCZNY - Operator logistyczny zarządza łańcuchami dostaw dla producentów, eksporterów i importerów oraz innych firm handlowych na zasadach usług outsorucingu.

Moduł magazynu wysokiego składowania

Obsługa magazynu wysokiego składowania

OBSŁUGA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA - Obsługa magazynu wysokiego składowania opiera się na pomocniczych kartotekach miejsc adresowych (miejsca składowania) w których przechowywany jest towar. Program można wykorzystywać jako moduł magazynu wysokiego składowania.

Operacje magazynowe

OPERACJE MAGAZYNOWE - Program pozwala na ewidencję czynności wykonywanych przez pracowników magazynu w powiązaniu z dokumentami przyjęcia i wydania.

Palety - ewidencja i rozliczanie

PALETY - Gospodarownie paletami w magazynie wymaga dodatkowej ewidencji z dostawcami i odbiorcami palet.

Partie produkcyjne i daty ważności

PARTIE PRODUKCYJNE I DATY WAŻNOŚCI - Ewidencja w magazynie z dokłądnością do numerów partii produkcyjnych lub terminów ważności (przydatności do spożycia) ma zastosowanie w magazynach, które składują artykuły spożywcze.

PARTIE PRODUKCYJNE I DATY WAŻNOŚCI - numery partii produkcyjnych, ewidencja numerów partii, magazyn FeFo, wydanie terminów ważności, data przydatności spożycia, etykieta logistyczna, gs1, sscc, gtin

Program do zarządzania magazynem wysokiego składowania

Program do zarządzania magazynem

PROGRAM DO ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM - Nowoczesne technologie informatyczne pozwalają na zarządzanie magazynem za pomocą komputerowego oprogramowania magazynowego, nie tylko bezpośrednio personelowi znajdującemu się na terenie zakładu, ale poprzez internet z dowolnego miejsca na ziemi.

Przyjęcie do magazynu

PRZYJĘCIE DO MAGAZYNU - Przyjęcie do magazynu w programie magazynowym ewidencjonowane jest za pomocą dokumentów PZ i PW.

Rotacja i zaleganie

ROTACJA I ZALEGANIE - Analiza towaru w magazynie wymaga często odpowiedzi na pytania co często a co wolno rotuje lub w jakich miejscach towar najcześciej jest przyjmowany i wydawany.

Warehouse Management System

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM WMS - Cechą wyróżniającą system Warehouse Management System WMS spośród innych systemów klasy WMS jest fakt, że program jest niezwykle elastyczny i pozwala na integrację z innymi systemami działającymi w przedsiębiorstwie oraz jego kontrahentów. Systemem WMS poprzez odpowiednio zbudowany interface wymiany danych za pomocą plików excel (XLS) lub bezpośrednio poprzez WebService umożliwia synchronizację i przesyłanie danych pomiędzy systemami na bieżąco.

Wizualizacja magazynu

WIZUALIZACJA ZAJĘTOŚCI MAGAZYNU - Wizualizacja przestrzeni magazynowej i zajętości określonych miejsc składowania pozwala użytkownikom na łatwiejszą i szybszą obsługę związaną z zarządzaniem magazynem wysokiego składowania.

Wydanie z magazynu

WYDANIE Z MAGAZYNU - Wydanie z magazynu w programie magazynowym realizowane jest za pomocą dokumentów magazynowych Wz i Rw .

Komisjonowanie towarów w magazynie

KOMISJONOWANIE - Komisjonowanie - order picking. Przepakowanie towarów jest rejestrowane przez dokumenty: Rw – rozładunek palet (wydanie do przepakowania) oraz Pw – załadunek towaru na inne palety (przyjęcie z przepakowania).

Magazyn online

PROGRAM MAGAZYNOWY ONLINE - Dla wielu przedsiębiorców Internet stał się błyskawicznie podstawowym środkiem komunikacji z klientami, do ich obsługi niezbędnym narzędziem staje się program magazynowy online działający przez przeglądarkę internetową Internet Explorer, Chrome, FireFox, Opera czy Safarii.

Obce magazyny wysokiego składowania

OBCE MAGAZYNY WYSOKIEGO SKŁADU - Oferowane rozwiązania dedykowane są w różnych wariantach w tym o prowadzenia magazynu na zasadzie outsourcingu (usługi magazynowania), magazyn logistyczny w którym przechowywany jest towar innych firm.

Picking List

PICKING LIST - Przygotowany dokument zawiera szczegółową listę pozycji z dokładnością do miejsca składowania, numerów partii lub nośnika. Wydruk dokumentu listy pakowej (picking list) pzowala magazynierowi na zebranie towaru wg określonej ścieżki.

Zakres funkcjonalny systemu magazynowego

ZAKRES FUNKCJONALNY - System komputerowy Studio Magazyn WMS.Net przeznaczony jest do obsługi dla dowolnego przedsiębiorstwa, a w szczególności dla firm handlowych i produkcyjnych.

Numery seryjne ewidencja w magazynie

NUMERY SERYJNE - Rozbudowana ewidencja magazynowa w zakresie zapisu informacji ile danego asortymentu znajduje się w magazynie, uzupełniona o wiedzę w jakim miejscu się znajduje jest zwykle niewystarczająca do ewidencji towarów w magazynach spożywczych lub towarach wysokocennych.

Własny magazyn wysokiego składowania

MAGAZYN WYSOKIEGO SKŁADOWANIA - Oferowane rozwiązania dedykowane są w różnych wariantach, w tym do prowadzenia magazynu na potrzeby własnej firmy - ewidencja ilościowo wartościowa. Magazyn wysokiego składowania wymaga dedykowanego oprogramowania do używania na komputerach i urządzeniach mobilnych.

Wstęp do programu WMS.net

Wstęp

WSTĘP - program magazynowy WMS.net do obsługi magazynu wysokiego składowania.