Program WMS: funkcje programu

Kartoteki magazynowe

KARTOTEKI MAGAZYNOWE - Obrót towarowy w magazynie rejestrowany jest zawsze w powiązaniu z kartotekami asortymentowymi, które stanowią bardzo ważną rolę w całym systemie ewidencji magazynowej.

KARTOTEKI MAGAZYNOWE - Obrót magazynowy rejestrowany jest zawsze w powiązaniu z kartotekami towarowymi, które stanowią bardzo ważną rolę w całym procesie ewidencji magazynowej. Oprogramowanie magazynowe przeznaczone jest to prowadzenia ewidencji ilościowej lub ilościowo wartościowej związanej z obrotem towarowym.

Personalizacja ustawień systemu

PERSONALIZACJA - Personalizacja, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagań .

Stany magazynowe

STANY MAGAZYNOWE - Program magazynowy pozwala nie tylko na bieżącą weryfikację stanów magazynowych, ale także dynamicznie ustala stany na wskazany dzień.

Administrator aplikacji magazynowej

ADMINISTRATOR - Funkcja administratora systemu pełni rolę kierowniczą i pozwala użytkownikowi zarządzajacemu pracą systemu na definiowanie wielu ważnych parametrów wpływajacych na sposób działania.

Drukowanie dokumentów magazynowych

DRUKOWANIE DOKUMENTÓW - Wydruk dokumentu wykonywany jest przez użycie polecenia WYDRUK z górnego paska przycisków.

Kompletacja zamówień

KOMPLETACJA ZLECEŃ - Kompletacją w firmie logistycznej nazywa się proces polegający na przygotowaniu (kompletowaniu) towarów pod potrzeby zamówienia. W praktyce polega to na tym, że pracownik otrzymuje dyspozycję kompletacji, która powstała w systemie WMS.

Zestawienia dokumentów magazynowych

ZESTAWIENIA - Zestawienia dokumentów, stanów, rejestry czy obrotów to podstawowe i szybkie narzędzia analityczne pozwalające pracownikom na kontrolę i weryfikację zgodności danych zapisanych w bazie systemu magazynowego ze stanami faktycznymi.

Grupowanie danych

GRUPOWANIE - Funkcja grupowania pozwala na przedstawienie danych wyświetlanych w tabeli pogrupowanych wg warunku (wybranej kolumny).

Kartoteki kontrahentów

KARTOTEKI KONTRAHENTÓW - Kontrahenci to lista kartotek firm dla których wykonywane są rejestracje związane z przyjmowaniem i wydawaniem towaru. Kontrahentem jest więc każdy podmiot dla którego świadczone są usługi związane z magazynowaniem.

Komunikacja z programem magazynowym

KOMUNIKACJA Z PROGRAMEM - Komunikowanie się użytkownika z Systemem odbywa się wielowariantowo, tzn. tę samą czynność można wykonać w różny sposób. Generalnie możliwa jest obsługa Systemu przy pomocy myszki i klawiatury.

Menu ULUBIONE

MENU ULUBIONE - Użytkownik programu magazynowego może korzystać z konfigurowalnego menu ULUBIONE pozwalającego na szybki dostęp do najczęściej wykorzystywanych transakcji.

Transakcje

TRANSAKCJE - W programie magazynowym transakcje to elementy składowe systemu WMS, czyli najmniejsze jednostki z których zbudowany jest program.

Eksport danych z programu magazynowego

Eksport danych

EKSPORT DANYCH - Funkcja eksportu danych jest aktywna w kartotekach oraz raportach.

Filtrowanie danych

FILTROWANIE - Filtrowanie wykonywane jest za pomocą wiersza filtrowania. W polach wiersza filtrowania zapisywane są wartości a dostępna w polach ikona filtrowania wyświetla listę warunków filtrowania i opcji wykonania Operacji.

Sortowanie danych

SORTOWANIE - Pod pojęciem sortowania należy rozumieć ustalony układ pewnego porządku prezentowania danych. Informacje zapisane w zbiorach mogą być wyświetlane według dowolnego porządku. Standardowo program domyślnie porządkuje zbiór według tzw. klucza głównego (domyślny numer porządku).

Terminologia w programie magazynowym

TERMINOLOGIA - Przedstawiamy podstawowe wiadomości dotyczące terminologii stosowanej w niniejszej dokumentacji, są to informacje pomocne zwłaszcza dla osób, które z obsługą komputera nie miały dotychczas w ogóle do czynienia, lecz niewątpliwie wiedza na ten temat może pomóc również mało zaawansowanym użytkownikom komputera.

Załączniki

ZAŁĄCZNIKI - Program umożliwia dodwanie dowolnych plików stanowiących załączniki do kartotek i dokumentów.