PROGRAM MAGAZYNOWY

Dokumenty magazynowe ewidencja palet

DOKUMENTY MAGAZYNOWE W SYSTEMIE PALETOWYM. - Oprogramowanie do ewidencji palet i rozliczania ilości z kontrahentami zainstalowane na serwerze Internetowym dostępne jest zarówno dla firmy prowadzącej ewidencje palet jak i dla wybranych kontrahentów. Dokumenty magazynowe związane z obrotem paletami obejmują przyjęcia, wydania, przesunięcia i likwidacje.

Wyświetla się dodatkowe szczegółowe submenu z listą do wyboru:
 • dokumenty magazynowe wg rodzaju symbolu:
  • przyjęcia PZ lista pozycji dokumentów przyjęć
  • przyjęcia PZB lista pozycji bufora dokumentów przyjęć
  • przyjęcia PW lista pozycji dokumentów przyjęć wewnętrznych
  • wydania WZ lista pozycji dokumentów wydań zewnętrznych
  • wydania RW lista pozycji dokumentów rozchodów wewnętrznych
  • pozycje dokumentów zmiany lokalizacji ZL
  • pozycje dokumentów nadwyżki inwentaryzacyjne
  • pozycje dokumentów niedobory inwentaryzacyjne
 • dokumenty magazynowe pogrupowane wg magazynów
 • dokumenty magazynowe pogrupowane wg dostawcy
 • dokumenty magazynowe pogrupowane wg przewoźnika
 • dokumenty magazynowe pogrupowane wg kierowcy
<

Awizo dostawy palet

Ewidencję w magazynie inicjuje zapis zlecenia przyjęcia (awizo dostawy), które może być wprowadzane do programu przez pracowników lub klientów (strona www). Dokument awiza informuje magazyniera o planowanych dostawach, nie wpływa jednak na stan magazynu. Awizo dostawy palet
Awizo dostawy palet

Przyjmowanie palet

Proces przyjmowania palet może odbywać się zarówno na podstawie dostaw wewnętrznych jak i zewnętrznych. Oprogramowanie przewiduje następujące rodzaje dokumentów magazynowych związanych z przyjmowaniem palet: Przyjęcia zewnętrzne – Dokument PZ; Przyjęcia zewnętrzne bezpośrednie – Dokument PZB; Przyjęcia wewnętrzne – Dokument PW. Przyjmowanie palet
Przyjmowanie palet

Wydawanie palet

Pobieranie palet z magazynu rejestrowane jest za pomocą dokumentów wydawania palet. Wydawanie palet obsługują następujące typy dokumentów magazynowych: Wydanie zewnętrzne – Dokument WZ; wydanie bezpośrednie - Dokument WZB; Rozchody wewnętrzne – Dokument RW. Wydawanie palet
Wydawanie palet

Dokumenty magazynowe ewidencja palet.

MAGAZYN PALET

Wyświetla się dodatkowe szczegółowe submenu z listą do wyboru:br>ul>li>dokumenty magazynowe wg rodzaju symbolu:br>/li>ul>li>przyjęcia PZ lista pozycji dokumentów przyjęć/li>li>przyjęcia PZB lista pozycji bufora dokumentów przyjęć/li>li>przyjęcia PW lista pozycji dokumentów przyjęć wewnętrznych/li>li>wydania WZ lista pozycji dokumentów wydań zewnętrznych/li>li>wydania RW lista pozycji dokumentów rozchodów wewnętrznych/li>li>pozycje dokumentów zmiany lokalizacji ZL/li>li>pozycje dokumentów nadwyżki inwentaryzacyjne/li>li>pozycje dokumentów niedobory inwentaryzacyjne/li>/ul>li>dokumenty magazynowe pogrupowane wg magazynówbr>/li>li>dokumenty magazynowe pogrupowane wg dostawcybr>/li>li>dokumenty magazynowe pogrupowane wg przewoźnikabr>/li>li>dokumenty magazynowe pogrupowane wg kierowcybr>/li>/ul>
PALETY OPROGRAMOWANIE, APLIKACJA PRZEGLĄDARKOWA.
sql 2012html5 css3
przeglądarki internetowe