PROGRAM MAGAZYNOWY

Transakcje

TRANSAKCJE - W programie magazynowym transakcje to elementy składowe systemu WMS, czyli najmniejsze jednostki z których zbudowany jest program.

Za pomocą MENU program magazynowy pozwala wywoływać (uruchamiać) odpowiednie elementy systemu zwane transakcjami. Transkację w tym rozumieniu jest dowolne wywołanie elementy stanowiącego składnik witryny www programu magazynowego, jak i dowolna inna strona z innej witryny www.

Administrator programu ma wgląd i może edytować oraz dopisywać transakcje do tabeli dostępnych transakcji (patrz opis rejestracja transakcji) oraz korzystając z tej tabeli może konfigurować MENU dla użytkowników programu.

<

Rejestracja transakcji

Moduł administratora programu magazynowego udostępnia opcję w sekcji SKOROWIDZE / SYSTEMOWE o nazwie TRANSAKCJE. Wyświetlona tabela pozwala na dopsiwyanie oraz edycję listy transakcji. Każdy rekord (wiersz) tabeli to zarejestrowana w systemie magazynowym transakcja, czyli zdefiniowany element jaki może być uruchomiony z poziomu MENU programu przez użytkownika. Rejestracja transakcji

Transakcja KNASO_GRID.ASPX

Wyświetla tabelę wszystkich kartotek magazynowych w domyślnej konfiguracji. Transakcja KNASO_GRID.ASPX
Transakcja KNASO_GRID.ASPX

Transakcja KNASO_INSERT.ASPX

Wyświetla formularz dopisywania nowej kartoteki magazynowej. Transakcja KNASO_INSERT.ASPX
Transakcja KNASO_INSERT.ASPX

Transakcje MENU_DOKUMENTY_M.ASPX

Wyświetla rejestr dokumentów zmiany lokalizacji - przesunięć w magazynie. Z poziomu rejestru mozna przeglądać wystawione dokumenty oraz dopisywać nowe. Rejestr wyświetla dokumenty z dowolnego przedziału czasowego wskazanego w zakresie dat w prawym górnym rogu ekranu. Dostępna jest także funkcje drukowania dokumentów. Transakcje MENU_DOKUMENTY_M.ASPX

Transakcje KNKON_GRID.ASPX

Wyświetla tabelę wszystkich kartotek kontrahentów wg domyślnych ustawień. Transakcje KNKON_GRID.ASPX
Transakcje KNKON_GRID.ASPX

Trasnakcja KNKON_INSERT.ASPX

Wyświetla formularz dopisywania nowej kartoteki kontrahenta. Trasnakcja KNKON_INSERT.ASPX
Trasnakcja KNKON_INSERT.ASPX

Transakcja MENU_DPMAG.ASPX?typdok=P

Wyświetla sub menu z listą opcji związanych z dokumentami przychodowymi, tak więc za pomocą tej transakcji udostępniami użytkownikowi listę funkcji związanych z dokumentami awiza dostawy (dokumenty zlecenia przyjęcia) przyjęć z zewnątrz Pz itp. Transakcja MENU_DPMAG.ASPX?typdok=P
Transakcja MENU_DPMAG.ASPX?typdok=P

Transakcja MENU_DPMAG.ASPX?typdok=R

Wyświetla sub menu z listą opcji związanych z dokumentami rozchodowymi, tak więc za pomocą tej transakcji udostępniami użytkownikowi listę funkcji związanych z dokumentami polecenia wydania (dokumenty zlecenia wydania) wydań na zewnątrz Wz itp. Transakcja MENU_DPMAG.ASPX?typdok=R
Transakcja MENU_DPMAG.ASPX?typdok=R

Transakcje.

MAGAZYN WMS.NET

Za pomocą MENU program magazynowy pozwala wywoływać (uruchamiać) odpowiednie elementy systemu zwane transakcjami. Transkację w tym rozumieniu jest dowolne wywołanie elementy stanowiącego składnik witryny www programu magazynowego, jak i dowolna inna strona z innej witryny www. Administrator programu ma wgląd i może edytować oraz dopisywać transakcje do tabeli dostępnych transakcji (patrz opis rejestracja transakcji) oraz korzystając z tej tabeli może konfigurować MENU dla użytkowników programu.
TRANSAKCJE LOGISTYCZNE LOGISTYKA MAGAZYNOWA.
sql 2012html5 css3
przeglądarki internetowe